Engelsk-dansk oversættelse af "selfsame"

EN

"selfsame" dansk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "selfsame" i kontekst.

Eksempelsætninger "selfsame" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, the self-same interests are threatening to undermine the whole show again.
Imidlertid truer de selvsamme interesser med at ødelægge det hele.
EnglishBut all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
Men alt dette virker den ene og samme Ånd som uddeler til enhver især; efter som han vil.
EnglishBut to vary a couple of words in the self-same document, they proposed to charge me GBP 500.
Men blot for at ændre et par ord i selvsamme dokument ville de nu afkræve mig 500 engelske pund.
EnglishWe had the self-same debate exactly a year ago, on 17 February.
For præcis et år siden, den 17. februar, førte vi den samme debat.
EnglishThe selfsame approach, the selfsame technique, the selfsame language are being used here.
Det er nøjagtig den samme måde, nøjagtig den samme teknik, nøjagtig det samme sprog, der anvendes her.
EnglishNow he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.
Men den som har sat os i Stand just til dette er Gud som gav os Åndens Pant.
EnglishIn the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
Selvsamme Dag blev Abraham og hans Søn Ismael omskåret;
EnglishI would also like to mention good examples from that selfsame Directorate-General market.
Jeg vil også gerne nævne nogle gode eksempler fra samme generaldirektorat, altså GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser.
EnglishAnd they did eat of the old corn of the land on the morrow after the passover, unleavened cakes, and parched corn in the selfsame day.
og Dagen efter Påsken spiste de af Landets Afgrøde usyrede Brød og ristet Korn;
EnglishAnd the LORD spake unto Moses that selfsame day, saying,
Selv samme Dag talede HERREN til Moses og sagde:
EnglishThousands of women face the self-same fate every day.
I tusindvis af kvinder lider hver dag samme skæbne.
EnglishWhat started with Brandt's historic genuflection in that self-same Warsaw has now been completed in Copenhagen.
Det, der startede med Brandts historiske knæfald i selvsamme Warszawa, er nu blevet afsluttet i København.
EnglishWhy not, despite the fact that the self-same Commissioner has declared in this plenary that that would be the case?
Hvorfor, i betragtning af at kommissæren samtidig her i plenarforsamlingen har erklæret at ville gøre det?
EnglishMoreover, the self-same Council has difficulty reaching a decision as to the location of those agencies.
Derfor er det godt, at et ændringsforslag også i år er vedtaget under førstebehandlingen for at støtte den slags ting.
EnglishIt does for these two selfsame reasons, that we will both be speeding up procedures and, at the same time, sharing the burden.
Det gør den af disse to selvsamme grunde: at vi vil fremskynde procedurerne og samtidig dele byrden.
EnglishI would like to finish off with a word of thanks to the rapporteur who has proved to personify the self-same quality and authority.
Til sidst vil jeg takke ordføreren, som har bevist, at han også selv har kvalitet og autoritet.
EnglishFortunately, this selfsame Parliament has, probably unwittingly, recently adopted a similar amendment in the Santini report.
Heldigvis vedtog Parlamentet, måske uden at vide det, for nylig i Santini-betænkningen et lignende ændringsforslag.
EnglishWe note that the mass of asylum seekers is again concentrated on the selfsame countries as it was in 1991 and 1992.
Vi kan konstatere, at det er nøjagtig de samme lande, der igen er berørt af strømmen af asylansøgere som i årene 1991 og 1992.
EnglishThe self-same conscience of the world falls silent, however, or only deals in words when China is involved, which is something I regret.
De samme folk tier imidlertid stille eller lader det blive ved ord, når det drejer sig om Kina, og det er beklageligt.
EnglishAnd it came to pass at the end of the four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to pass, that all the hosts of the LORD went out from the land of Egypt.
Netop på den Dag da de 430 År var til Ende drog alle HERRENs Hærskarer ud af Ægypten.

Andre ord i vores ordbog

English
  • selfsame

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.