Engelsk-dansk oversættelse af "start"

EN

"start" dansk oversættelse

volume_up
start {substantiv}

EN start
volume_up
{substantiv}

Briefly and to the point, the Luxembourg summit was a start, a very important start.
Kort og godt, topmødet i Luxembourg var en begyndelse, en meget vigtig begyndelse.
While I welcome and support the Commission's proposals, they are a start.
Jeg glæder mig over og støtter Kommissionens forslag, der er en god begyndelse.
We have made a start, a good start and must progress hand in hand.
Vi er ved begyndelsen, en god begyndelse, som vi betræder i fællesskab.
start (også: hitch, jerk, lurch)
volume_up
ryk {et}

Eksempelsætninger "start" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDenmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.
Danmark vil uden tvivl få glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.
EnglishWe must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
Vi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.
EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60 % af rygerne begynder at ryge, når de er 13, og 90 % begynder, før de er 18.
EnglishAnd what is happening in Chechnya is only the start of decolonization in Russia.
Og det, der foregår i Tjetjenien, er kun indledningen til Ruslands afkolonisering.
EnglishIf we do not make a new start based on this reality, Europe can have no future.
Hvis ikke vi tager udgangspunkt i denne kendsgerning, har Europa ingen fremtid.
EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Kære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Kommissionens embedsmænd planlægger at være der permanent fra den 1. februar 2002.
EnglishThe independently-made choices of Commissioners are a good start in that respect.
De uafhængigt foretagne valg af kommissærer er en god start i den forbindelse.
EnglishI see it as a good start that we are able, today, to discuss it during the day.
Jeg mener, at det er en god start, at vi kan diskutere det i løbet af dagen i dag.
EnglishMr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.
Hr. formand, som start på mit indlæg vil jeg først gerne sige hjertelig tak til hr.
EnglishI believe there are a number of solutions which can start to be applied here.
Jeg mener, at der er en række løsninger, som kan iværksættes i denne forbindelse.
EnglishI also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
Endvidere mener jeg, at det er uklogt selv at flytte unødigt rundt med mennesker.
EnglishMr President, I should like to start by congratulating Mrs Pery on her report.
Hr. formand, jeg vil gerne indledningsvis sige fru Pery tak for hendes betænkning.
EnglishI think that the Council should start having meetings, and voting, in public.
Jeg mener, at Rådets møder fremover bør være offentlige og afstemningerne ligeså.
EnglishWe shall start with the joint debate on the following motions for resolutions:
Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om følgende beslutningsforslag:
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Disse spændinger og problemer skal løses, før der indledes tiltrædelsesforhandlinger.
EnglishHowever, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.
Før vi begynder, har Smith bedt om ordet til et spørgsmål vedr. dagsordenen.
EnglishTo start with, the Maastricht Treaty treated this type of expenditure differently.
For det første skelner Maastricht-traktaten i behandlingen af disse udgifter.
EnglishLet us start with the legal basis, which is extremely dubious, to say the least.
For det første må retsgrundlaget mildt sagt betegnes som særdeles usikkert.
EnglishLet me make two observations before I start, two things I find really regrettable.
Lad mig på forhånd fremsætte to bemærkninger om to ting, som jeg virkelig beklager.