Engelsk-dansk oversættelse af "to stay on"

EN

"to stay on" dansk oversættelse

DA
EN

to stay on {verbum}

volume_up
Firstly, the troops must stay - I-For must stay there.
For det første skal tropperne blive der - I-for skal blive der.
I will stay because I have to, but the parliamentary services cannot stay here until 4 a. m.
Jeg bliver siddende, fordi jeg skal, men Parlamentets tjenestegrene kan ikke blive til kl.
People need to realise that globalisation is here, and it is here to stay.
Folk må erkende, at globaliseringen er kommet for at blive.

Eksempelsætninger "to stay on" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt must stay there for at least five years and ensure that jobs are preserved.
Den skal forblive der i mindst fem år og sørge for, at arbejdspladserne bevares.
EnglishHe ordered the UN to either be on the side of the US or to stay on the sidelines.
Han bad FN om bogstavelig talt at være på hans side eller blive på sidelinjen.
EnglishEven when they are in need of care, most people want to stay in their own homes.
De fleste mennesker ønsker at blive i deres eget hjem, selv om de er plejekrævende.
EnglishThis will not always be easy, but we will try to stay united as much as we can.
Det bliver ikke altid nemt, men vi vil forsøge at være enige, så meget vi kan.
EnglishIn other words, the third oil crisis we are experiencing now, is here to stay.
Det vil nemlig betyde, at den nuværende tredje oliekrise bliver en permanent krise.
EnglishI would ask you once again: are you able to stay on to complete your term in office?
Jeg spørger Dem endnu en gang: Kan De blive i jobbet for at tjene Deres tid ud?
EnglishMadam President, globalisation is here to stay and it is here to bring benefits.
- Fru formand, globaliseringen er kommet for at blive, og den skal bringe os fordele.
EnglishIf we are a member of an international rights community, then we must stay with it.
Når vi er medlem af et internationalt retssamfund, skal vi også rette os efter det.
EnglishWe need to give them encouragement; we need to urge the army to stay in its barracks.
Det er et kup i alle ordets betydninger, og vi bør ikke vise nogen sympati for det.
EnglishWe want to stay healthy, and food is the overall basis for healthy living.
Vi vil forblive raske, og fødevarer er simpelthen grundlaget for et sundt liv.
EnglishThat is how it must stay, and indeed there is even a need to improve the situation.
Sådan skal det blive ved med at være, der er endda behov for at forbedre situationen.
EnglishIt will be different but, in crucial respects, life must and will stay the same.
Det bliver anderledes, men på afgørende områder forbliver livet uændret.
EnglishWe have a common fisheries policy in the EU and that is how it is going to stay.
Vi har i EU en fælles fiskeripolitik, og det vil vi også have fremover.
EnglishEurope has always adopted a humanitarian stance, and it should stay that way.
Europa har fra gammel tid haft en humanitær tradition, og sådan skal det fortsat være.
EnglishThey prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
frelste mig fra mine mægtige Fjender fra mine Avindsmænd; de var mig for stærke.
EnglishHe has been given refugee status to stay permanently in the United Kingdom.
Han har fået flygtningestatus og permanent opholdstilladelse i Det Forenede Kongerige.
EnglishMr Duisenberg, I asked you at your hearing whether you are able to stay on.
Hr. Duisenberg, på Deres høring spurgte jeg Dem, om De kan blive i jobbet.
EnglishSecondly, I think that it is of the utmost importance that the UN troops stay in Macedonia.
For det andet finder jeg det meget vigtigt, at FN-tropperne bliver i Makedonien.
EnglishLet me now stay with my image and discuss how the Commission is making good the damage.
Lad mig nu, for at blive ved mit billede, se på Kommissionens godtgørelse af skaden.
EnglishYou will have to demonstrate great stamina and skill to stay the course.
De får brug for både udholdenhed og behændighed, hvis De skal stå distancen.

Lignende oversættelser "to stay on" på dansk

stay substantiv
Danish
on præposition
Danish
on adverbium
to cotton on verbum
to catch on verbum
to reflect on verbum
Danish
to rat on verbum
Danish
to move on verbum
to check up on verbum
to verge on verbum
Danish
to go on verbum
to cheat on verbum
Danish
to put on verbum