Engelsk-dansk oversættelse af "stroke"

EN

"stroke" dansk oversættelse

volume_up
stroke {substantiv}
DA
EN

stroke {substantiv}

volume_up
1. "Medicine"
2. medicin
I hope the European Parliament will send its best wishes to Mr Kahn for a swift recovery from the stroke he has suffered.
Jeg håber, at Europa-Parlamentet vil sende de bedste ønsker til Jean Kahn om, at han hurtigt må komme sig efter sit slagtilfælde.
The health problems associated with obesity are well known: heart disease, strokes, high cholesterol and diabetes top the list.
Sundhedsproblemerne som følge af overvægt er velkendte: hjertesygdomme, slagtilfælde, høje kolesteroltal og diabetes topper listen.
At the same time we know that there is a clear and unambiguous connection between alcohol consumption and a number of illnesses such as liver disorders, stroke, certain forms of cancer, etc.
Men samtidig ved man, at der er en klar og tydelig forbindelse mellem alkoholindtagelse og en lang række lidelser såsom leversygdomme, slagtilfælde, visse kræftsygdomme m.fl.
stroke

Eksempelsætninger "stroke" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishEven to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than my groaning!
"Også i Dag er der Trods i min Klage tungt ligger hans Hånd på mit Suk!
EnglishFor those particular uses, two-stroke technology is the only viable option.
I disse særlige tilfælde er totaktsteknologien den eneste mulighed.
EnglishBy chance, by a strange stroke of luck, we have the competent Commissioner here today.
Som følge af tilfældighedernes forunderlige spil er den ansvarlige kommissær til stede her i salen.
EnglishIf this situation continues, there is a risk of an extremely serious and extensive stroke.
Hvis situationen fortsætter, er der risiko for et meget alvorligt og omfattende hjertetilfælde.
EnglishBecause there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee!
Lad dig ikke lokke af Vrede til Spot eller Bødens Storhed lede dig vild!
EnglishRemove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thine hand.
Jeg tier og åbner ikke min Mund du voldte det jo.
EnglishWe also oppose amendments that exclude the use of two-stroke engines for generators and snow-blowers.
Vi modsætter os også ændringsforslag, som udelukker brugen af totaktsmotorer til generatorer og snekastere.
EnglishHe who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is persecuted, and none hindereth.
som slog i Vrede Folkeslag Slag i Slag og tvang i Harme Folk med skånselsløs Tvang.
EnglishSecond, it aims to achieve, at a stroke, harmonisation of MRLs across the Community.
For det tredje vil vi give Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet en rolle i risikoevalueringen af maksimalgrænseværdierne.
EnglishThey were approved by all the Member States and cannot by changed by a stroke of the pen from the Commission.
De blev godkendt enstemmigt af alle medlemsstater og kan ikke ændres af Kommissionen med ét pennestrøg.
EnglishIn fact, Honda can produce overhead valve four-stroke engines that easily meet these requirements.
Faktisk er Honda i stand til at producere en firetaktsmotor med topventil, som uden problemer lever op til kravene.
EnglishMr President, Mrs Neyts-Uyttebroeck, ladies and gentlemen, we could actually say that we have had a stroke of luck.
Hr. formand, fru minister, hr. kommissær, kære kolleger, man kan godt sige, at tilfældet gør det godt.
EnglishI think it was a great stroke of genius for us to draw a distinction between equity and non-equity securities.
Jeg synes, at det var en genial idé at skelne mellem egenkapitalværdipapirer og ikke-egenkapitalværdipapirer.
EnglishThe proposed limits in Mr Lange's amendments are extremely strict, particularly for two and four-stroke engines.
De foreslåede grænseværdier i Bernd Langes ændringsforslag er meget strenge, især for to- og firetaktsmotorer.
EnglishMoreover, thanks to the euro, Europe will at a stroke make its mark on the financial and monetary world map.
Herefter vil Europa, takket være euroen, med ét slag gøre sig gældende på det finansielle og monetære verdenskort.
EnglishAt a stroke this measure will prevent that.
Med ét slag vil denne foranstaltning forhindre dette.
EnglishI do not regard the country-of-origin principle as a magic bullet to achieve market integration at a single stroke.
Jeg anser ikke oprindelseslandsprincippet for at være en tryllestav, hvormed vi med ét slag kan opnå markedsintegration.
EnglishThe single currency will, at a stroke, let Europe benefit from the same advantages as the US, with one market and one currency.
Den fælles valuta vil med ét lade Europa nyde godt af de samme fordele som USA - med ét marked og én valuta.
EnglishThey were originally powered by two-stroke engines that really did pollute the environment and also produced a great deal of noise.
Oprindeligt blev de drevet af totaktsmotorer, som virkelig forurenede miljøet, og som også støjede meget.
EnglishThe 'refuse ' and the stroke ought to be deleted.

"stroke of genius" dansk oversættelse

stroke of genius
Danish
  • slag af geni
  • genistreg
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.