Engelsk-dansk oversættelse af "success"

EN

"success" dansk oversættelse

volume_up
success {substantiv}
DA

"succes" engelsk oversættelse

EN success
volume_up
{substantiv}

  1. generel
  2. figurativ

1. generel

success (også: achievement)
I hope that will be a success so that the ELISE programme may also be a success.
Jeg håber, at det bliver en succes, således at også ELISE-programmet kan blive en succes.
We want it to be a success, because we want a shared success for Europe.
Vi ønsker, at det skal blive en succes, fordi vi ønsker en fælles succes for Europa.
Success in employment policy will of course be synonymous with success in economic policy.
Succes i beskæftigelsespolitikken vil jo være ensbetydende med succes i den økonomiske politik.
success
Jeg ønsker Dem al mulig medgang.
Jeg ønsker Dem al mulig medgang.
Jeg ønsker Irland medgang.

2. figurativ

success
volume_up
medvind {en} [figur.] (medgang)

Synonymer (engelsk) for "success":

success

Eksempelsætninger "success" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Vi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.
EnglishBut I do wish the Irish presidency success in this and offer it my full support.
Jeg vil dog ønske formandskabet held og lykke med dette og tilsige min støtte.
EnglishThe history of the Commission's delegations in Bosnia has become a success story.
Historien om Kommissionens delegationer i Bosnien er blevet en succeshistorie.
EnglishThe way in which this question is dealt with is undoubtedly crucial for success.
Måden, dette spørgsmål gribes an på, er uden tvivl afgørende for resultatet.
EnglishLooking at just those two simple items, success could still be within their grasp.
Ser man kun på disse to enkle bidrag, er succesen stadig inden for rækkevidde.
EnglishOn that note, I wish this proposal every success and say thank you to Mr Carnero.
Således takker jeg Carlos Carnero González, idet jeg også ønsker ham held og lykke.
EnglishIn the fight against unemployment, we wish Portugal better success that Finland had.
Med hensyn til arbejdsløsheden ønsker vi Portugal bedre held, end Finland havde.
EnglishTheir consent to the Community depends on the success of the Community's policies.
Deres accept af Fællesskabet afhænger af, hvorvidt Fællesskabets politikker lykkes.
EnglishI wish him every success in his presidency on behalf of the people of Europe.
Jeg ønsker ham al mulig held og lykke i hans formandskab på vegne af Europas folk.
EnglishThat is without a doubt the best example of the success of this Community policy.
Det er utvivlsomt det bedste eksempel på, hvor succesrig denne EU-politik har været.
EnglishMr President, all those taking part in the summit must ensure that it is a success.
Hr. formand, alle deltagende bør bidrage til at sikre en vellykket konference.
EnglishI actually wanted it to be an overnight success, but - alas - that was not the case.
Her ønskede jeg egentlig, at det skulle gå rask, men desværre gik det ikke sådan.
EnglishYou feel like telling those old men to open the door and success will flood in.
Man skulle sige til de gamle mænd, at de skal åbne døren og lade succesen komme ind.
EnglishI wish us all much success, and: Let us show forced prostitution the red card!
Jeg ønsker os alle held og lykke, og lad os give tvungen prostitution det røde kort!
EnglishThe much-discussed internal coherence is also crucial to the success of this policy.
Også den meget omtalte interne kohærens er væsentlig for, at denne politik lykkes.
EnglishI wish the President-in-Office every success in his work over the next few days.
Jeg ønsker formanden held og lykke med sit arbejde i de kommende par dage.
EnglishI wish you every success in the exercise of your office over the coming years.
Jeg ønsker Dem al mulig held og lykke med udøvelsen af Deres hverv i de kommende år.
EnglishBut success does not depend on the time factor alone, however important it may be.
Succesen afhænger imidlertid ikke kun af tidspunktet, så vigtigt det end er.
EnglishThe UK presidency’ s contribution will be essential to the success of this process.
Det britiske formandskabs bidrag bliver væsentligt for, at denne proces kan lykkes.
EnglishIn the case of the American energy market, liberalisation was far from being a success.
Liberaliseringen af det amerikanske energimarked var langtfra en succeshistorie.