Engelsk-dansk oversættelse af "to suggest"

EN

"to suggest" dansk oversættelse

volume_up
suggestion {substantiv}
DA
EN

to suggest [suggested|suggested] {verbum}

volume_up
I would modestly like to suggest that they vote for our motion for a resolution.
Jeg vil i al beskedenhed gerne foreslå Dem at støtte vores beslutningsforslag.
I should like to suggest that the Commission sets the year 2000 as a target date.
Jeg vil gerne foreslå, at Kommissionen stræber efter, at det sker for 2000.
I suggest to the House that we will have to continue the debate and our agenda therefore.
Jeg vil derfor foreslå, at vi fortsætter forhandlingen og dagsordenen.
to suggest (også: to bid, to propose, to offer up)
There are, however, sufficient arguments to suggest that enlargement will offer answers to people's questions rather than raise new problems.
Der er trods alt tilstrækkeligt mange argumenter for at sige, at udvidelsen snarere vil byde på svar på befolkningens spørgsmål, end at den vil rejse nye problemer.
He also suggested that we should offer plastic surgery to old-age pensioners.
Han foreslog også, at vi kunne tilbyde pensionisterne en ansigtsløftning.
Some have suggested that this conflict should be resolved by offering the applicant countries membership of the EEA first.
Nogle har foreslået, at man kunne løse denne modsætning ved først at tilbyde ansøgerlandene EØS-medlemskab.
One of the tasks of the international Task Force will be to bring obstacles to the election preparations to the quartet's attention and suggest ways of dealing with them.
Det bliver en opgave for den internationale task force at gøre opmærksom på hindringer i valgforberedelserne og tilbyde kvartetten løsningsforslag.
to suggest
volume_up
tale for {vb.} (tyde på)
to suggest (også: to indicate, to betoken)

Eksempelsætninger "to suggest" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI would modestly like to suggest that they vote for our motion for a resolution.
Jeg vil i al beskedenhed gerne foreslå Dem at støtte vores beslutningsforslag.
EnglishI could take the easy option and suggest that we vote 'no ' as we did last time.
Jeg kunne gøre det let for mig selv og sige, lad os som dengang stemme» nej«.
EnglishTheir attitude would suggest a propensity towards the centralisation of power.
Deres holdning vidner i højere grad om, at de ønsker en centralisering af magten.
EnglishThe latest Euro-American talks suggest this conflict is not about to be settled.
De seneste samtaler mellem EU og USA tyder ikke på en snarlig løsning af konflikten.
EnglishWe understand the circumstances which led the Austrian Government to suggest it.
Vi forstår de bevæggrunde, som den østrigske regering har haft til at fremsætte det.
EnglishThey suggest that the bank should in future be liable for a basic transaction.
Vi må ikke fare frem på en måde, som er skadelig for fungerende nationale systemer.
EnglishMrs Mosiek-Urbahn does, however, suggest a number of amendments at second reading.
Imidlertid stillede fru Mosiek-Urbahn nogle ændringsforslag under andenbehandlingen.
EnglishThe problem of reproduction parts is therefore not as blatant as many would suggest.
De eklatante årsager, som nogle udtaler sig så positivt om, eksisterer altså ikke.
EnglishI do not think it right to suggest things that are untrue or to allow them to be said.
Nogle af medlemsstaterne har i øvrigt været i stand til at forberede sig på den.
EnglishIt has not yet come that far, but I think that it has come further than you suggest.
For tingene er endnu ikke så vidt, men jeg mener dog, at man er kommet videre.
EnglishI should like to suggest that the Commission sets the year 2000 as a target date.
Jeg vil gerne foreslå, at Kommissionen stræber efter, at det sker for 2000.
EnglishI suggest that this is one very practical way of securing that commitment.
Jeg vil hævde, at dette er en meget praktisk måde at sikre denne forpligtelse på.
EnglishIt is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.
Det er en plet på deres omdømme at sige, at deres tal ikke giver et reelt billede.
EnglishBut when I then suggest introducing practical measures, that enthusiasm soon wanes.
Men når jeg så foreslår at indføre materielle værdier, falder begejstringen overalt.
EnglishI also suggest that Parliament sets up a committee on children's concerns.
Desuden foreslår jeg Parlamentet, at der nedsættes et udvalg for børns interesser.
EnglishI suggest that is too long, and we really must move forward much more quickly than that.
Det er for sent efter min mening, og vi er nødt til at gå langt hurtigere frem.
EnglishI would therefore suggest that you reconsider the simplified labelling system.
Jeg vil derfor foreslå, at man overvejer den forenklede mærkningsordning endnu en gang.
EnglishI suggest that the Commissioner speak, that we finish and take the vote.
Jeg foreslår, at kommissæren taler, og at det derefter er slut, og så stemmer vi!
EnglishMr Posselt, I suggest that you give your opinion on the matter in due course.
- Hr. Posselt, jeg foreslår, at De tilkendegiver Deres holdning til sagen til sin tid.
EnglishMr König, we have made far less progress in this area than you seemed to suggest.
Hr. König, vi er slet ikke kommet så langt, som De har givet udtryk for.

Synonymer (engelsk) for "suggestion":

suggestion
suggestive