Engelsk-dansk oversættelse af "tenacious"

EN

"tenacious" dansk oversættelse

EN tenacious
volume_up
{adjektiv}

tenacious (også: bullish, headstrong, obdurate, obstinate)
Mr President, Commissioner, I would also like to congratulate the rapporteur for his excellent work, and the Commissioner for her tenacious efforts in this field.
Hr. formand, fru kommissær, også jeg vil gerne takke ordføreren for hans glimrende arbejde og kommissæren for den stædige indsats, som hun har udfoldet på dette felt.
tenacious (også: sustained, unrelenting)
Vi har brug for at være standhaftige og vedholdende.

Synonymer (engelsk) for "tenacious":

tenacious

Eksempelsætninger "tenacious" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is why my group is being so tenacious about this.
EnglishIt appears that the tenacious lobby of food and particularly the drinks industry has not been as effective this time round.
Levnedsmiddel- og især alkoholindustriens hårdnakkede lobby har tilsyneladende været mindre effektiv denne gang.
EnglishIt has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.
Det har krævet en sej kamp både at få fædrene ind i orlovsperioden og at få adoptivforældre ind under direktivets beskyttelse.
EnglishMr President, I want to begin by thanking the rapporteur, Mrs Riis-Jørgensen, for her tenacious and courageous fight for a free market economy.
Hr. formand, jeg vil først takke ordføreren, fru Riis-Jørgensen, for hendes ihærdige og modige kamp for en fri markedsøkonomi.
EnglishThat prophecy came true: the believers in Europeanism, the tenacious exponents of integration and fighters, Monnet and Spinelli, were victorious.
Spådommen gik i opfyldelse: Europa-tilhængerne og de ihærdige kæmpere og integrationsfortalere som Monnet og Spinelli gik af med sejren.
EnglishWe know what we hope for: a British Presidency which believes strongly in Europe today, and is tenacious, optimistic and practical, with a sense of humour as well, if possible.
Uden tvivl, at det i dag udviser europæisk overbevisning, ihærdighed, optimisme, praktisk sans og om muligt humoristisk sans.
EnglishThe eight journalists who have died in Afghanistan since the beginning of the conflict were carrying out their duties in a courageous, passionate and tenacious manner.
De otte journalister, der er blevet dræbt i Afghanistan siden konfliktens begyndelse, udførte deres job modigt, engageret og udholdende.
EnglishThe Greek Government tried valiantly to secure a common political position on Iraq and Europe, but notwithstanding its tenacious and determined efforts, this objective could not be secured.
Den græske regering forsøgte tappert at sikre en fælles politisk holdning til Irak og Europa, men trods dens ihærdige og beslutsomme bestræbelser kunne dette mål ikke sikres.