Engelsk-dansk oversættelse af "themselves"

EN

"themselves" dansk oversættelse

EN

themselves {pronomen}

volume_up
themselves (også: himself, itself, oneself, yourself)
People are asking themselves how they can improve their living conditions for themselves.
Mange af de nye medlemsstater vil gerne benytte sig af undtagelsesmuligheden.
It is the EMU convergence criteria which, in themselves, promote unemployment.
Det er ØMU-konvergenskriterierne, som i sig selv er fremmende for arbejdsløsheden.
Pollution moves and reaches areas that are not in themselves sources of pollution.
Forureningen bevæger sig og når frem til områder, der ikke selv er forureningskilder.
themselves
It is the EMU convergence criteria which, in themselves, promote unemployment.
Det er ØMU-konvergenskriterierne, som i sig selv er fremmende for arbejdsløsheden.
These figures, which are clear enough in themselves, point to two conclusions.
Der kan drages to konklusioner ud fra disse tal, som i sig selv er meget klare.
The legal bases proposed are longstanding and not innovative in themselves.
Det retsgrundlag, der foreslås, hviler på lang praksis og er ikke i sig selv noget nyt.

Eksempelsætninger "themselves" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOne fully appreciates that many Member States wish to hold the reins themselves.
Man forstår udmærket, at mange medlemsstater gerne selv vil have fat i tøjlerne.
EnglishThere is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
Der er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
EnglishThat is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Det er en opgave for de inspektører, der er beskæftiget af medlemsstaterne selv.
EnglishWhat undertakings must Europe and the Member States set themselves in this regard?
Hvilke forpligtelser kan Europa og medlemsstaterne fastsætte i denne forbindelse?
EnglishRussia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
De russiske beslutningstagere skal selv erkende disse fakta og agere derefter.
EnglishMadam President, people who are in the chair should express themselves carefully.
Fru formand, når man sidder i formandsstolen, bør man vælge sine ord med omhu.
EnglishAs you know, social policy falls within the competence of Member States themselves.
Socialpolitikken henhører som bekendt under de enkelte medlemsstaters kompetence.
EnglishI am in fact curious to know how the Member States themselves will handle it.
Jeg er derfor meget spændt på, hvordan medlemsstaterne selv vil håndtere dette.
EnglishGovernments themselves should start up action plans for a package of policies.
Regeringerne bør selv iværksætte handlingsplaner for en helhed af politikker.
EnglishAsia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
Asien er for stor, og asiaterne skal jo først og fremmest selv løse deres problemer.
EnglishIt does not mean that housing projects themselves should be given European funding.
Ændringsforslaget betyder ikke, at boligprojekter skal finansieres europæisk.
EnglishThe background is the continuing harmonisation of the health systems themselves.
Baggrunden er den stadig større harmonisering af selve sundhedssystemerne.
EnglishPut them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men.
Rejs dig HERRE lad ikke Mennesker få Magten lad Folkene dømmes for dit Åsyn;
EnglishThe Member States themselves have authority in procedure relating to deportation.
Procedurer i forbindelse med tvangsflytninger ligger under medlemslandenes kompetence.
EnglishThe French and Dutch Governments have dug themselves into an entrenched position.
Regeringerne i Frankrig og Nederlandene er indviklet i en skyttegravskrig.
EnglishThere are up to 100 000 people employed within the Romanian orphanages themselves.
Der er beskæftiget op mod 100.000 mennesker på selve de rumænske børnehjem.
EnglishNow, the judges themselves intend to define what politicians can or cannot say.
Men i dag kan dommerne bestemme, hvad politikerne må sige eller ikke sige.
EnglishBut much of this will depend on the detail as concluded in the negotiations themselves.
Men meget af dette afhænger af de enkeltheder, som aftales under forhandlingerne.
EnglishMembers of this House need only stir themselves to look at the population statistics.
Selv om det ikke er let læsning, er der ingen tvivl om de advarsler, de indeholder.
EnglishSome NGOs, including Amnesty International, had to disassociate themselves from it.
Visse ngo ' er, herunder Amnesty International, måtte tage afstand fra det.