Engelsk-dansk oversættelse af "thinking"

EN

"thinking" dansk oversættelse

volume_up
thinking {substantiv}
volume_up
think tank {substantiv}
EN

thinking {substantiv}

volume_up
This thinking requires a change in the Financial Regulation.
Denne tænkning kræver en ændring i finansforordningen.
We really do not have much joined-up thinking on that subject.
Vi har virkelig ikke meget sammenhængende tænkning på dette område.
We need to be guided by innovative thinking in this area.
Her er der brug for innovativ tænkning.

Eksempelsætninger "thinking" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI am thinking of the coordination of social security for third country nationals.
Jeg tænker her på samordning af den sociale sikring for tredjelandsstatsborgere.
EnglishIn these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.
At forberede genopbygningen af Congo er ønsketænkning under disse omstændigheder.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Jeg advarer mod fristelsen til at tro, at der slet ikke sker nogen fremskridt.
EnglishI am not thinking so much of you, but of other interventions we have heard today.
Jeg tænker ikke så meget på Dem, men på de andre indlæg, vi har lyttet til i dag.
EnglishNot just at this time but for the future, that is the way we ought to be thinking.
Ikke kun her og nu, men også for eftertiden er det i disse baner, vi skal tænke.
EnglishThe new Commission must be genuinely new in terms of people, thinking and action.
Den nye Kommission bør virkelig være ny i form af personer, tænkemåde og handling.
EnglishWe are spending far too much time here thinking about transitory issues of roaming.
Vi bruger alt for meget tid på at tænke over midlertidige spørgsmål som roaming.
EnglishI am thinking of the composition and criteria for allocating funding, for example.
Jeg tænker her f.eks. på sammensætningen og på kriterier for at tilkende penge.
EnglishI am thinking in particular of all small enterprises and traditional businesses.
Jeg tænker især på alle de små virksomheder og de traditionelle virksomheder.
EnglishThe PPE-DE group, on behalf of which I speak, shares Mrs Gillig's basic thinking.
Jeg taler på vegne af PPE-DE-Gruppen, og vi er enige i fru Gilligs grundholdninger.
EnglishThe regional agenda, important as it is, must not stop us from thinking ahead.
Uanset den regionale dagsordens betydning må den ikke hindre os i at tænke fremad.
EnglishThat is precisely the type of thinking which the European Union refuses to adopt.
Det er den type overvejelser, som Den Europæiske Union nægter sig selv at foretage.
EnglishWe should no longer be thinking mainly about messages arriving at a PC on our desk.
Vi bør ikke længere hovedsagelig tænke på meddelelser, der modtages på pc ' en.
EnglishI am thinking, for example, of pharmaceutical products and spare parts for cars.
Jeg tænker i denne forbindelse især på lægemidler og reservedele til biler.
EnglishThe main problem in protecting groundwater is, however, our way of thinking.
Det største problem med beskyttelse af grundvandet er dog vores måde at tænke på.
EnglishSimilarly, we must extend our thinking on the guidelines for the enlargement.
Desuden skal vi fremskynde overvejelserne omkring retningslinjerne for udvidelsen.
EnglishIt recognizes the need for some new thinking to encourage the innovation processes.
Den erkender behovet for nytænkning, hvis vi skal fremme innovationsprocessen.
EnglishI am thinking of the Fifth Action Programme and the amendment of the 1976 Directive.
Jeg tænker på det femte handlingsprogram og på revisionen af direktivet fra 1976.
EnglishIn this respect, there is also a need for serious thinking about the STOA.
I den forbindelse er det også nødvendigt at gøre sig overvejelser angående STOA.
EnglishI am not only thinking of Kosovo, which has been so important to us as an eye-opener.
Jeg tænker i den forbindelse ikke kun på Kosovo, som fik os til at åbne øjnene.

Synonymer (engelsk) for "thinking":

thinking
think tank