Engelsk-dansk oversættelse af "thou"

EN

"thou" dansk oversættelse

DA
EN

thou {pronomen}

volume_up
thou (også: ye)
volume_up
I {pron.} ("Vil I med?")
And the LORD said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock:!
Og HERREN sagde: "Se her er et Sted i min Nærhed stil dig på Klippen der!
Then said the princes unto Baruch, Go, hide thee, thou and Jeremiah; and let no man know where ye be!
Så sagde Fyrsterne til Baruk: "Gå hen og gem eder du og Jeremias og lad ingen vide hvor I er!
Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy.
Også du skal drikke og synke i Afmagt også du skal søge i Ly for Fjenden.
thou (også: you, ye, ya)
Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out!
Forbandet skal du være når du går ind og forbandet skal du være når du går ud!
Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out!
Velsignet skal du være når du går ind og velsignet skal du være når du går ud!
now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
men når du virkelig har fået det hvorfor roser du dig da som om du ikke havde fået det?

Eksempelsætninger "thou" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHerein thou hast done foolishly: therefore from henceforth thou shalt have wars!
I denne Sag har du handlet som en Dåre; thi fra nu af skal du altid ligge i Krig!
EnglishBut thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
Endog min Ven som jeg stolede på som spiste mit Brød har løftet Hælen imod mig.
EnglishAnd he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
Og han sagde: "Du kan ikke skue mit Åsyn thi intet Menneske kan se mig og leve.
EnglishThou shalt fall upon the open field: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
I åben Mark skal du falde så sandt jeg har talet lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishThen Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us?
Men Abimelek lod Abraham kalde og sagde til ham: "Hvad har du dog gjort imod os?
EnglishLook unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou!
Løft dit Blik imod Himlen og se læg Mærke til Skyerne hvor højt de er over dig!
EnglishAnd Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee?
Og Jesus tog til Orde og sagde til ham: "Hvad vil du at jeg skal gøre for dig?
EnglishWherefore hast thou despised the commandment of the LORD, to do evil in his sight?
Hvorfor har du da ringeagtet HERRENs Ord og gjort hvad der er ondt i hans Øjne?
EnglishThou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name!
HERREN din Gud skal du frygte ham skal du dyrke og ved hans Navn skal du svælge!
EnglishAnd Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son?
Men Isak sagde til sin Søn: "Hvor har du så hurtigt kunnet finde noget min Søn?
EnglishBut if thou refuse to go forth, this is the word that the LORD hath shewed me:
Men vægrer du dig ved at overgive dig så hør nu hvad HERREN har ladet mig skue:
EnglishJesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
Jesus sagde til ham: "Der er atter skrevet: Du må ikke friste Herren din Gud.
EnglishThey shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
de skal bære dig på deres Hænder at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten;
EnglishAnd he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof!
" Han sagde: "Med egne Øjne skal du få det at se men ikke komme til at spise deraf!
EnglishBut if thou fear to go down, go thou with Phurah thy servant down to the host:
Men er du bange for at drage derned så begiv dig med din Tjener Pura ned til Lejren
EnglishAnd the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?
Og Disciplene gik hen og sagde til ham: "Hvorfor taler du til dem i Lignelser?
EnglishWhen thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee:
Når du sidder til bords hos en Stormand mærk dig da nøje hvem du har for dig
EnglishThou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Pagten med din Tjener har du brudt vanæret hans Krone og trådt den i Støvet;
EnglishBut if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably.
Thi dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld da vandrer du ikke mere i Kærlighed.
EnglishAnd Micaiah said, If thou return at all in peace, the LORD hath not spoken by me!
Men Mika sagde: "Kommer du uskadt tilbage så har HERREN ikke talet ved mig!

"thoughtful gift" dansk oversættelse

thoughtful gift
Danish
  • tankevækkende gave
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.