EN

thought {substantiv}

volume_up
thought
And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,
Men da Jesus så deres Hjertes Tanke tog han et Barn og stillede det hos sig.
I think the honourable Member has expressed a thought which could be studied.
Jeg tror, medlemmet giver udtryk for en tanke, som kunne undersøges.
This right is deduced primarily from the right to freedom of thought and expression.
Denne ret er først og fremmest afledt af tanke - og ytringsfriheden.
thought (også: reflection)
This debate is a series of isolated statements without any real dialogue or thought.
Denne forhandling har form af en række isolerede udtalelser uden egentlig sammenhængende refleksion.
Many of them are and Peter Skinner has put a lot of thought into his work.
Mange af dem i hvert fald, og Peter Skinner har lagt en masse tankevirksomhed i sit arbejde.

Eksempelsætninger "thought" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThat is exactly why I thought it was indispensable for the Commission to step in.
Netop det er grunden til, at jeg fandt det påkrævet, at Kommissionen griber ind.
EnglishIt is a thorough and thought-provoking report which raises important questions.
Det er en grundig og tankevækkende betænkning, hvor vigtige spørgsmål tages op.
EnglishThere are some who thought that the people should have been more fully involved.
Der er nogle, der har ment, at borgerne skulle have været inddraget i højere grad.
EnglishThat should give us politicians, and indeed everyone involved, food for thought.
Det må give os politikere, i det hele taget alle aktører, noget at tænke over.
EnglishI thought I had answered your question on large-scale energy transmission networks.
Jeg føler, jeg allerede har besvaret spørgsmålet om de store energitransportnet.
EnglishWe even thought of having a disaster preparedness or natural catastrophe fund.
Vi har endog tænkt på at få en katastrofeberedskabs- eller naturkatastrofefond.
EnglishWe have often thought we have seen some small glimpse of hope or gleam of light.
Ofte har vi fornemmet et lille glimt af håb og en smule lys for enden af tunnellen.
EnglishMr President, you thought you were right to follow the procedure you adopted.
Hr. formand, De mente, at det var rigtigt at vælge den procedure, som De valgte.
EnglishYou really would have thought you were back in 1973 after the first oil crisis.
Man skulle virkelig tro, at vi var tilbage i 1973 efter den første oliekrise.
EnglishI say this as a suggestion, so that we can, together, give some thought to that.
Afslutningsvis kan man konstatere, at Kommissionen og Parlamentet er forbundsfæller.
EnglishThat is why I thought I should make her happy by not giving explanations of vote.
Derfor vil jeg gerne glæde hende ved ikke at afgive flere stemmeforklaringer.
EnglishOf course, in those days it was thought that all the referenda would be won.
Det overrasker mig, fordi det forekommer mig, at De hengiver Dem til masochisme.
EnglishWell thought-out, prompt and effective legislation - that is what Europe needs.
Gennemtænkt, hurtig og effektiv lovgivning - det er det, Europa har brug for!
EnglishThis needs some thought before we can say whether it is really the ideal answer.
Man er nødt til at overveje, om det nu også virkelig er den højeste visdom.
EnglishWe thought that Parliament should approach this professionally and responsibly.
Vi mente, at Parlamentet skulle håndtere dette på en professionel og ansvarlig måde.
EnglishWe did so not because we thought that the proposal was perfect in all respects.
Vi stemte for, da udkastet på det sociale område er bedre end det nuværende forslag.
EnglishBut I thought that was the whole purpose of infrastructure investment in any case.
Men det mente jeg i øvrigt var hele formålet med infrastrukturinvesteringer.
EnglishWe thought we had eradicated it in western Europe, but it is re-emerging now.
Vi troede, at vi havde udryddet den i Vesteuropa, men den dukker atter op nu.
EnglishAnd I must say that is rather what I thought I heard coming from the Council today.
Og jeg må sige, at det er næsten er det, jeg tror, jeg hørte fra Rådet i dag.
EnglishWho would have thought ten years ago that we could be discussing such a subject today?
Hvem havde troet for ti år siden, at vi i dag kunne tage et sådant spørgsmål op?

"thoughtful gift" dansk oversættelse

thoughtful gift
Danish
  • tankevækkende gave
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.