Engelsk-dansk oversættelse af "throughout"

EN

"throughout" dansk oversættelse

EN throughout
volume_up
{adverbium}

throughout (også: all about, all over, everywhere, everyplace)
And if they do not apply throughout Europe, then they are in jeopardy throughout Europe.
Hvis de ikke bliver gjort til virkelighed overalt i Europa, er de truet overalt.
The American President is using a mechanism that the European Union applies successfully throughout the world.
Den amerikanske præsident gør brug af en mekanisme, som EU anvender med succes overalt i verden.
It will undermine aid operations throughout the world and especially in Afghanistan.
Det vil underminere hjælpearbejdet overalt i verden og specielt i Afghanistan.
throughout
He has been helpful and cooperative throughout.
Han har været hjælpsom og samarbejdsvillig hele vejen igennem.
That is why we talked with both parties throughout the developments in this matter.
Derfor har vi hele vejen igennem, siden sagen startede, kommunikeret med både den ene og den anden part.
Det har vi været imod hele vejen igennem.

Synonymer (engelsk) for "throughout":

throughout

Eksempelsætninger "throughout" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDefinitely a more effective allocation of water throughout the region is needed.
Der er så afgjort brug for en mere effektiv fordeling af vandet i hele regionen.
EnglishAnd he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Ånder.
EnglishThe concept of subsidiarity has played an important part throughout this debate.
I denne diskussion har begrebet subsidiaritet hele tiden spillet en vigtig rolle.
EnglishShe has held hearings throughout the United Kingdom, including Northern Ireland.
Hun har foretaget høringer i hele Det Forenede Kongerige, herunder Nordirland.
EnglishLinford Christie has campaigned throughout his career against doping in sport.
Linford Christie har gennem hele sin karriere ført kampagne mod doping i sporten.
EnglishThis Parliament has shown its great interest throughout the negotiation process.
Parlamentet har udvist en stor interesse under hele denne forhandlingsproces.
EnglishTogether, they produce more than half of what is produced throughout the world.
De fremstiller tilsammen mere end halvdelen af, hvad der produceres i hele verden.
EnglishThe carbon economy must be a reality throughout the world and not only in Europe.
Kulstoføkonomien må blive til virkelighed på verdensplan og ikke kun i Europa.
EnglishThey have changed it throughout history and will continue to do so in the future.
Den har ændret vores samfund gennem historien og vil også gøre dette fremover.
EnglishThat is why sharing best practice between countries throughout the EU is so vital.
Derfor er det så vigtigt, at vi udveksler bedste praksis mellem landene i hele EU.
EnglishIt is the dictates of nature that should control agriculture throughout the EU.
Det er naturens betingelser, der skal være styrende for landbruget i hele EU.
EnglishWe failed to fill a considerable number of parliamentary posts throughout this year.
Hr. formand, en større del af Parlamentets stillinger var ledige hele dette år.
EnglishThroughout our negotiations on this issue we have had very good cooperation.
Under vores forhandlinger om dette emne har vi haft et vældigt godt samarbejde.
EnglishThere is no reason to accept this in times of tight finances throughout the EU.
Det er der ingen grund til at acceptere, når der er økonomiske krisetider i hele EU.
EnglishThe European Parliament can have its point of view heard throughout the process.
Europa-Parlamentet kan gøre sit synspunkt gældende under hele denne proces.
EnglishAs has been pointed out, these diseases affect millions of people throughout Europe.
Som det er blevet påpeget, rammer disse sygdomme millioner af mennesker i Europa.
EnglishThe uniform application of EU competition laws throughout the EU must be paramount.
Ensartet anvendelse af konkurrencelovgivningen i EU er af afgørende betydning.
EnglishAnd immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Og Rygtet om ham kom straks ud alle Vegne i hele det omliggende Land i Galilæa.
EnglishIt helps to ensure a high quality of education throughout the entire Community.
Det bidrager til et kvalitativt højt uddannelsesniveau i hele Fællesskabet.
EnglishThe aim of export subsidies is to keep agricultural prices high throughout the Union.
Eksportsubsidierne har til formål at håndhæve høje landbrugspriser i hele Unionen.