Engelsk-dansk oversættelse af "together with"

EN

"together with" dansk oversættelse

DA
EN

together with {konjunktion}

volume_up
together with (også: and, or, too, as well as, in addition to, plus, n')
Together we must seize this opportunity and together solve the problems that it poses.
Sammen må vi gribe denne chance, og sammen må vi løse de problemer, der opstår.
We want to solve problems together and go forward into the future together.
Vi vil i fællesskab løse problemerne og sammen gå ind i fremtiden.
Officials from the various Member States got together and decided to work together.
Embedsmænd fra de forskellige medlemsstater satte sig sammen og besluttede, at de måtte arbejde sammen.

Eksempelsætninger "together with" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFor many bare false witness against him, but their witness agreed not together.
Thi mange sagde falsk Vidnesbyrd imod ham men Vidnesbyrdene stemte ikke overens.
EnglishI would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
Jeg beder Dem, fru kommissær, om sammen med Parlamentet at gøre det nødvendige!
EnglishI hope you will both be very happy together.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge vil være meget lykkelige sammen.
EnglishTogether, the forestry and wood industries provide millions of jobs in Europe.
Skovbruget sikrer sammen med træindustrien millioner af arbejdspladser i Europa.
EnglishFuture enlargement and the reworking of the Treaties should be examined together.
Dette er ikke en realistisk vej at følge, for den vil ikke føre nogen steder hen.
EnglishWe hope that, together, we will be able to get the peace process back on track.
Vi håber, at det vil lykkes os i fællesskab at få fredsprocessen på ret køl igen.
EnglishBy coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
Ved at slutte sig sammen besluttede vores lande at bevare og fremme disse værdier.
EnglishAgain, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?
Og når to ligger sammen bliver de varme; men hvorledes kan den ensomme blive varm?
EnglishMercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.
ja nær er hans Frelse for dem som frygter ham snart skal Herlighed bo i vort Land;
EnglishEuropeans will only be able to confront this serious problem by working together.
Det er kun i fællesskab og samlet, at europæerne kan løse dette alvorlige problem.
EnglishAdvertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reklame er først effektiv, hvis den knyttes til en specialitet eller et varemærke.
EnglishTogether, they produce more than half of what is produced throughout the world.
De fremstiller tilsammen mere end halvdelen af, hvad der produceres i hele verden.
EnglishThis is the task that we, together with the Irish Presidency, must carry forward.
Det er en opgave, som vi skal samarbejde med det irske formandskab om at løse.
EnglishIt is time that the various directives were combined, and restructured together.
Det er tid til, at forskellige direktiver lægges sammen og bliver revideret samlet.
EnglishAnd what better way is there than, together with you, to control banking secrecy.
Og det bedste vi kan gøre, er sammen med Dem at kontrollere bankhemmeligheden.
EnglishLet us all work together to ensure that the Cardiff Summit is the people's summit.
Lad os alle samarbejde om at sikre, at topmødet i Cardiff bliver folkets topmøde.
EnglishBut we are a little worried given that all the free trade areas are coming together.
Men man er en ganske smule urolig for sammenføjningen af alle frihandelszonerne.
EnglishBut I declare, we all declare together, that no death sentence is a just sentence.
Men jeg erklærer, vi erklærer, samtidig, at ingen dødsdom er en retfærdig dom.
EnglishI therefore believe that it will be very difficult for them to live together.
Derfor er jeg af den opfattelse, at det bliver meget vanskeligt at leve sammen.
EnglishAnd all this requires that we Europeans re-establish our unity and act together.
Og alt dette kræver, at vi europæere igen finder sammen i enighed og handler samlet.

Synonymer (engelsk) for "together with":

together with

Lignende oversættelser "together with" på dansk

with præposition
Danish
together adverbium
to deal with verbum
to put up with verbum
to proceed with verbum
to do away with verbum
to become engaged with verbum
to comply with verbum
Danish
in correlation with
in accordance with præposition
Danish
to make do with verbum
to fall in love with verbum
to cope with verbum
Danish
to be reunited with verbum