Engelsk-dansk oversættelse af "too"

EN

"too" dansk oversættelse

DA
volume_up
too big [eksempel]
EN

too {konjunktion}

volume_up
That, after all, is the reason for this report and for the Lamfalussy report too.
Derfor har vi jo denne betænkning, og derfor har vi jo Lamfalussy-rapporten.
They murder and plunder in the Moluccas, in Aceh and in Irian Jaya too.
De myrder og plyndrer også på Molukkerne, i Atjeh og Irian Jaja.
I think that it is a huge mistake and we shall find that too in our path.
Jeg synes, det er en stor fejl, og det er noget, vi kommer til at støde imod.

Eksempelsætninger "too" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is simply claimed that he had too many fax machines in his office in Rangoon.
Det hævdes blot, at han havde for mange telefaxapparater i sit kontor i Rangoon.
EnglishThere are still too many instances of incorrect implementation of Community law.
Der er stadig for mange tilfælde af ukorrekt gennemførelse af fællesskabsretten.
EnglishThat is why a minimum social standard is absolutely essential in this case too.
Derfor er der også i dette tilfælde absolut behov for en social mindstestandard.
EnglishToo many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Der er i dag for mange, som er udelukkede, også i vores egen europæiske verden.
EnglishThe sector too often feels abandoned as a result of the lack of a joint policy.
Sektoren føler sig for ofte ladt i stikken, fordi der mangler en samlet politik.
EnglishWe think that too much damage has already been done to the enlargement project.
Vi tror, at der i mellemtiden er sket for stor skade på optakten til udvidelsen.
EnglishOtherwise it will take too long for the entire " acquis ' has been incorporated.
Ellers kommer vi til at vente alt for længe, før hele regelværket er overtaget.
EnglishIn this regard too, we must prepare ourselves for a serious problem of democracy.
Vi skal også i den forbindelse forberede os på et alvorligt demokratisk problem.
EnglishThat is perhaps a little too diplomatic given the seriousness of the situation.
Det er måske lidt for diplomatisk, fordi situationen er så alvorlig, som den er.
EnglishToo much information, especially irrelevant information, is counter-productive.
For mange oplysninger, navnlig hvis de ikke er relevante, er kontraproducerende.
EnglishSo here too, the euro should make a big difference to our unemployment problem.
Også her vil euroen være et betydeligt bidrag til vores arbejdsløshedsproblemer.
EnglishFar too little is known about the mechanisms of action of endocrine disrupters.
Virkningsmekanismerne for hormonsystemforstyrrende stoffer er ikke altid kendte.
EnglishToo little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
Der er for lidt fokus på den demografiske forandring og manglen på specialister.
EnglishThe Novo Belenguer report sounds too much like a plea for an EU tourism policy.
Novo Belenguers betænkning lægger i betænkelig grad op til en EU-turismepolitik.
EnglishIn fact, I think that not only children but adults too should drink more milk.
Jeg synes for øvrigt, at ikke blot børn, men også voksne burde drikke mere mælk.
EnglishSo we must not give too much weight to the problem, only where it is dangerous.
Derfor skal vi ikke betone problemet for kraftigt kun dér, hvor det er farligt.
EnglishBut not only does democracy need revitalising, the economy too needs attention.
Men ikke bare demokratiet skal genopbygges, også økonomien kræver opmærksomhed.
EnglishMr President, I too am deeply disappointed by the Commission President's reply.
Hr. formand, også jeg er dybt skuffet over svaret fra formanden for Kommissionen.
EnglishI hope very much that my colleagues - and the Commission too - will welcome them.
Jeg håber meget, at mine kolleger - og også Kommissionen - vil tage vel imod dem.
EnglishDoes this immunity apply in Bosnia, or does it apply elsewhere in the world too?
Gælder denne immunitet kun i Bosnien, eller gælder den også andre steder i verden?

"too garish" dansk oversættelse

too garish
Danish
  • for skrigende
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"too girly" dansk oversættelse

too girly
Danish
  • for piget
  • for girly
Mere chevron_right

"too glib" dansk oversættelse

too glib
Danish
  • for glib
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "too":

too
too soon