Engelsk-dansk oversættelse af "toward"

EN

"toward" dansk oversættelse

DA
EN

toward {præposition}

volume_up
1. generel
toward (også: towards)
And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.
Derfor øver også jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.
Our enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vores entusiasme må ikke forblinde os over for de mange problemer, der følger med Malta.
Indulgence toward Belgrade strengthens the KLA and weakens Rugova.
Eftergivenhed over for Beograd styrker UCK og svækker Rugova.
toward (også: a, to, in, on, of, at, by, from, into, within)
And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.
Og Balak førte Bileam op Toppen af Peor der rager op over Ørkenen.
We are not heading toward the kind of problems that you ask about here.
Vi er ikke vej mod den slags problemer, De spørger om her.
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Hvis du får Skik dit Hjerte og breder dine Hænder imod ham
toward (også: of, for, to, at, towards, concerning)
And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum.
Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum.
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige
And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.
Og han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem.
2. britisk engelsk
The new Google experience that we’re working toward is founded on three key design principles:
Den nye Google-oplevelse, som vi arbejder hen imod, er baseret på følgende tre designprincipper:
Set up the standard toward Zion: retire, stay not: for I will bring evil from the north, and a great destruction!
Rejs Banner hen imod Zion fly uden Standsning!
And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baalgad under mount Hermon unto the entering into Hamath.
og det Land som mod Øst grænser til Libanon fra Ba'al Gad ved Hermonbjergets Fod til Egnen hen imod Hamat.

Eksempelsætninger "toward" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOur enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vores entusiasme må ikke forblinde os over for de mange problemer, der følger med Malta.
EnglishMine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.
Mit Øje er stadig vendt imod HERREN thi han frier mine Fødder af Snaren.
EnglishCome and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.
Kom hid og se hvad Gud har gjort i sit Virke en Rædsel for Menneskenes Børn.
EnglishFor great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
thi stor er din Miskundhed mod mig min Sjæl har du frelst fra Dødsrigets Dyb.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jeg håber, De vil tilgive mig, at jeg ikke bliver her under hele forhandlingen.
EnglishAnd Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before.
Og Jakob læste i Labans Ansigt at han ikke var sindet mod ham som tidligere.
EnglishAnd passed along toward the side over against Arabah northward, and went down unto Arabah:
og går så videre til Bjergryggen norden for Bet-Araba og ned i Arabalavningen;
EnglishAnd he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.
Og han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem.
EnglishIn four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.
Dørvogterne stod mod alle fire Verdenshjørner mod Øst Vest Nord og Syd
EnglishAnd Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.
Og Balak førte Bileam op på Toppen af Peor der rager op over Ørkenen.
EnglishAnd entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum.
Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum.
EnglishBut after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
Men da Guds vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed åbenbaredes
EnglishThat in itself speaks volumes about the Labour Party's attitude toward the European Parliament.
Dette siger i sig selv en hel del om Labour-partiets holdning til Europa-Parlamentet.
EnglishSo is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.
Således er det med den som samler sig Skatte og ikke er rig i Gud.
EnglishAnd when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb.
Medens han talede således til mig bøjede jeg målløs Ansigtet mod Jorden.
EnglishWalk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.
Vandrer i Visdom overfor dem som ere udenfor så I købe den belejlige Tid.
EnglishAnd I said, I see a seething pot; and the face thereof is toward the north.
" Jeg svarede: "Jeg ser en sydende Kedel med Fyrsted mod Nord.
EnglishBut they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent.
Og de nødte ham meget og sagde: "Bliv hos os; thi det er mod Aften og Dagen hælder.
EnglishThen said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north!
Og han sagde til mig: "Menneskesøn løft dit Blik mod Nord!
Englishfor riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
Visselig gør den sig Vinger som Ørnen der flyver mod Himlen.