Engelsk-dansk oversættelse af "very"

EN

"very" dansk oversættelse

DA

EN very
volume_up
{adjektiv}

very (også: actual)
volume_up
selve {adj.}
It is the very future of the partnership between the two regions that is at stake.
Det er selve det fremtidige partnerskab mellem de to regioner, der står på spil.
The very adjective 'atypical ' in the name of this directive says it all.
Selve tillægsordet " atypisk " i direktivets titel siger det hele.
Any deviation from this option would distort the very idea of citizenship.
Enhver afvigelse fra denne metode forvrider selve medborgerskabstanken.

Synonymer (engelsk) for "very":

very

Eksempelsætninger "very" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
EnglishMr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
Jeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
EnglishThe situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
Situationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
EnglishLet me ask a very serious question: how do things stand as regards human rights?
Jeg vil gerne helt seriøst spørge, hvordan menneskerettighedssituationen ser ud.
EnglishIf the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
Hvis dette ikke forstås i medlemsstaterne og Kommissionen, kan man kun undre sig.
EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Her forventer jeg, at vi i morgen under afstemningen sender et helt klart signal.
EnglishMy group's essential and fundamental starting point in this debate is very clear.
Min gruppes vigtigste og grundlæggende udgangspunkt i denne debat er helt klart.
EnglishYou know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
De ved også selv, at Parlamentet er helt klar over ændringsforslagenes indhold.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Commission has done some very good work.
Hr. formand, kære kolleger, Kommissionen har gjort et fremragende stykke arbejde.
EnglishThe European Union and its Member States are not very good at applying sanctions.
Den Europæiske Union og dens medlemsstater er ikke gode til at bruge sanktioner.
EnglishIt is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Det fremgår tydeligt af reaktionerne på den, at der er bred tilslutning til den.
EnglishI would state very clearly that we will certainly be retaining their amendments.
Jeg understreger kraftigt, at vi absolut vil holde fast ved disse ændringsforslag.
EnglishI do not want to hide the fact that this issue is very sensitive in my country.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at denne problematik er særdeles følsom i mit land.
EnglishThe 1989 original directive has already been very well explained in this House.
Det oprindelige direktiv fra 1989 er allerede forklaret i detaljer i Parlamentet.
EnglishFinally, on radical Islamism, our message to President Aliyev was also very clear.
Jeg mener dog ikke, at den nuværende regerings hidtidige holdning er berettiget.
EnglishOnly three years ago Parliament had the courage to reject this very same report.
Endnu for tre år siden havde Parlamentet mod til at forkaste den samme betænkning.
EnglishI have the feeling that this text is not very clear from the legal point of view.
Jeg har en fornemmelse af, at denne tekst juridisk ikke rigtig er helt tydelig.
EnglishI would thank the Commission very much for its exhaustive and constructive answer.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Kommissionen for et udtømmende og godt svar.
EnglishTo turn to the issue of the Konrad report, it is a very good report, actually.
Hvad angår emnet for Konrad-betænkningen, er det faktisk en udmærket betænkning.
EnglishMy own Group is very committed to the budget that has been laid out in the report.
Min egen gruppe går kraftigt ind for det budget, der er opstillet i betænkningen.