Engelsk-dansk oversættelse af "vigilant"

EN

"vigilant" dansk oversættelse

volume_up
vigil {substantiv}

EN vigilant
volume_up
{adjektiv}

vigilant (også: cagey, careful, cautious, chary)
I believe that it is absolutely essential to be particularly vigilant and prudent, and to think too of our farmers, who are in fact asking us to have a little more confidence in them.
Jeg mener, at det er absolut nødvendigt, at man er særlig opmærksom og forsigtig, og at man ligeledes tænker på vores landmænd, som jo også beder om, at man har lidt mere tillid til dem.
vigilant (også: attentive, aware, observant, open-eyed)
This House must be vigilant in ensuring that it can never again be repeated.
Parlamentet skal være opmærksom på at sikre, at det aldrig kan gentage sig.
We therefore need to be vigilant on definitions and labelling.
Det drejer sig altså om at være opmærksom på definitioner og mærkning.
Parliament will obviously be extremely vigilant and insistent about this.
Parlamentet vil naturligvis være yderst opmærksomt og krævende i den forbindelse.
vigilant (også: shy)
The Commission will continue to be especially vigilant in ensuring that the potentially most vulnerable sectors are taken into account.
Kommissionen vil fortsætte med at være særligt vagtsom for at sikre, at der tages hensyn til de potentielt mest sårbare sektorer.
That is why, in spite of supporting this report, it is important to remain vigilant on all the initiatives taken by the Commission to deal effectively and in a broader way with the problem.
Derfor, til trods for vores støtte til denne betænkning, er det vigtig at forblive vagtsom over for alle Kommissionens initiativer med henblik på at klare problemet effektivt og mere bredt.

Synonymer (engelsk) for "vigilant":

vigilant
vigil
English

Eksempelsætninger "vigilant" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn this context, there is also a need to be vigilant with regard to human rights.
I denne forbindelse må man ligeledes tage hensyn til menneskerettighederne.
EnglishHowever, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.
Vi skal imidlertid være årvågne, hvis vi vil undgå at drive i den retning.
EnglishProtection of heritage is an area over which we must be continually vigilant.
Beskyttelse af naturarven er et spørgsmål, vi til stadighed bør være opmærksomme på.
EnglishThe European Parliament must make bold proposals and must remain very vigilant.
Europa-Parlamentet skal komme med dristige forslag og vise sig årvågent.
EnglishThe European Parliament must now be vigilant in making sure the law is put into practice.
Europa-Parlamentet skal nu være årvågent og sikre, at loven omsættes til praksis.
EnglishWe need to be very vigilant, and this Parliament as a whole, I hope, will be so.
Vi skal være på vagt, og det håber jeg, at hele Parlamentet vil være.
EnglishNevertheless, we must remain vigilant, given the legal ambiguities of the Treaties.
Vi skal dog forblive agtpågivne på grund af de juridiske tvetydigheder i disse traktater.
EnglishFinally, the potential threat of bioterrorism means we need to be particularly vigilant.
Endelig kræver den eventuelle bioterrortrussel, at vi er ganske særligt agtpågivende.
EnglishWe must therefore maintain a constructive and vigilant attitude for the future.
Derfor bliver vi nødt til at opretholde en konstruktiv og overvågende holdning for fremtiden.
EnglishMy positive attitude remains fundamentally an attitude of vigilant friendship.
Så vær dog ærlig, og giv udtryk for, at vi ikke kan finansiere det.
EnglishYou are all undoubtedly aware that we must be especially vigilant on these issues.
På det område vil De, mine damer og herrer, kunne forstå, at vi skal være særligt opmærksomme.
EnglishIt is important that the EU institutions remain vigilant on this matter.
Det er vigtigt, at EU ' s institutioner forbliver årvågne i denne sag.
EnglishNow those involved in this sector will not give up the struggle and they will remain vigilant.
Men aktørerne i denne sektor vil ikke strække våben, de holder stadig vagt.
EnglishAs my colleague Mr Watson and many others have said, we must remain very vigilant.
Watson, og mange andre har sagt, må vi forblive meget årvågne.
EnglishIn their reports, the rapporteurs urge us to be even more effective and vigilant.
Mine herrer, i Deres betænkninger opfordrer De os begge til at være mere effektive og agtpågivende.
EnglishWe must be vigilant in monitoring what is happening through our schools and in society in general.
Vi bør holde nøje øje med, hvad der sker via vores skoler og i samfundet generelt.
EnglishWe must, however, remain vigilant, not least in the immediately ensuing days and weeks.
Vi skal dog fortsat være årvågne, også i de kommende dage og uger.
EnglishWe must be vigilant to ensure it is implemented thoroughly and urgently.
Vi må passe på at sikre, at det gennemføres omhyggeligt og så hurtigt som overhovedet muligt.
EnglishWe must be particularly vigilant in the next round of preparatory work, which must be done openly.
Vi skal være meget vågne over for de videre forberedelser, som bør være åbne.
EnglishOur fellow citizens undoubtedly value vigilant management of financial resources.
Vores medborgere lægger uden tvivl stor vægt på en agtpågivende forvaltning af de finansielle midler.