Engelsk-dansk oversættelse af "wear"

EN

"wear" dansk oversættelse

volume_up
wear {substantiv}

EN wear
volume_up
{substantiv}

wear (også: abrasion, wear and tear)
wear (også: cloth, clothing, clothes)
The Sikh and Hindu minorities will be required to wear a yellow identification sign on their clothes.
Sikh- og hindumindretallene forpligtes til at bære et gult mærke på deres tøj.
Thou shalt not wear a garment of divers sorts, as of woollen and linen together.
Du må ikke bære Tøj som er vævet både af Uld og Hør.
Ladies and gentlemen, the Emperor is not wearing any clothes.
Mine damer og herrer, kejseren har ingen tøj på.

Eksempelsætninger "wear" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThree axles give better circulating conditions and cause less wear on roads.
Med de tre aksler sikrer vi bedre køreegenskaber og mindre belastning af vejene.
EnglishI also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
Jeg gratulerer Dem også med, at det så at sige er lykkedes Dem at forene de tre kasketter!
EnglishIt is not a case of discussing appearances or whether or not they wear hoods.
Det drejer sig ikke om at diskutere formaliteter, eller om, hvorvidt de bærer hætte eller ej.
EnglishThis is why today, speaking in this Parliament, I will wear this burka just for a moment.
Derfor vil jeg i dag, når jeg taler her i Parlamentet, tage burkaen på et kort øjeblik.
EnglishWe have a saying in Portugal that the softest water will eventually wear away the hardest stone.
Der er en gammel talemåde i mit land, der siger:» Mange bække små gør en stor å«.
EnglishI wear another hat as the Chairman of the committee, thereby keeping an eye on the rapporteur.
Den anden kasket bærer jeg som udvalgsformand, hvor jeg skal holde øje med ordføreren.
EnglishAn engine that has never misfired and never stopped, and I believe that you can wear that badge with pride.
En motor, som aldrig har stønnet, aldrig er stoppet, og det kan De være stolt af.
EnglishMillions of children with no parents wear themselves out cultivating the food they need.
Når vi står over for en sådan uretfærdighed, er vi nødt til at se bort fra enhver form for moralisme.
EnglishTransparency has won the day, even if the precautionary principle looks a little the worse for wear.
Der er hermed sikret øget gennemskuelighed, selv om forsigtighedsprincippet er svækket en smule.
EnglishIt is not enough to wear the clothes of Europe.
Det er ikke noget sammenlignet med forfølgelsen af tjetjenerne.
EnglishIt was said that they should not wear short skirts.
Det blev sagt, at de ikke skulle gå med korte skørter.
EnglishI would probably wear one of those long furry things that were quite cheap and very practical at the time.
Jeg ville formentlig gå med en af de lange, lodne modeller, som var ganske billige og meget praktiske dengang.
EnglishThe waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.
som Vandet udhuler Sten og Plaskregn bortskyller Jord så har du udslukt Menneskets Håb.
EnglishBut an even greater marvel is that he has three such great, large, heavy hats and only one head to wear them on.
Men det er et endnu større under, at han har tre sådanne store, tunge kasketter og kun et hoved at have dem på.
EnglishWe in Britain, where policewomen can wear the, look on this with cross-Channel bewilderment.
I Storbritannien, hvor kvindelige politibetjente kan gå med, ser vi med bestyrtelse på, hvad der sker på den anden side af kanalen.
EnglishProviding protective equipment, such as sunglasses, hats, or sun tan cream, and making sure that they wear them?
Det er ikke EU ' s opgave at fortælle arbejdstagerne, at de ikke må arbejde med bar overkrop eller iført shorts.
English" Public opinion will not wear this. "
" Den offentlige mening vil ikke finde sig i dette. "
EnglishI will try to quote this at the appropriate place and time, and those whom the cap fits can wear it.
Jeg vil forsøge at fremføre det i den ånd til rette tid og på rette sted, så de, som det vedrører, får det bedst mulige ud af det.
EnglishPresident Chirac has been quoted as saying that for Muslim girls to wear headscarves is a sort of aggression.
Præsident Chirac er blevet citeret for at udtale, at det er en slags aggression, hvis muslimske piger bærer hovedtørklæde.
EnglishIn fact, even here in Europe, large numbers of visitors to certain places lead to wear and tear and measures have to be taken to deal with it.
Til de allerede citerede konsekvenser vil jeg tilføje spekulative og økonomiske konsekvenser.