Engelsk-dansk oversættelse af "to weave"

EN

"to weave" dansk oversættelse

DA

EN to weave
volume_up
[wove|woven] {verbum}

to weave
This, however, must not be a reason for reopening the constitutional negotiations, as if we were weaving Penelope's shroud.
Dette må dog ikke være grundlaget for at indlede en ny forfatningsforhandling - som var vi ved at væve Penelopes ligklæde.

Eksempelsætninger "to weave" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMoreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.
Til Skamme er de som væver Linned Heglersker og de som væver Byssus;
EnglishThis complicated weave of opinions can be disentangled only with great readiness to compromise by all participants.
Dette komplicerede fletværk af meninger kan kun redes ud, hvis der hos alle berørte parter er stor vilje til kompromis.
EnglishThey hatch cockatrice' eggs, and weave the spider's web: he that eateth of their eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper.
Slangeæg ruger de ud og Spindelvæv er hvad de væver.
EnglishThat is why I believe that a judicious, foresighted and integrationist policy is essential to weave the Albanians into the fabric of Macedonian society.
Derfor mener jeg, at en klog, forudseende og integrerende politik er nødvendig for at integrere albanerne i Makedonien.
EnglishThey must do this whilst being careful not to rip the social fabric which in many countries, including mine, has taken many years to weave.
Når de gør det, skal de samtidig passe på ikke at skade den sociale struktur, som det i mange lande - inklusive mit eget - har taget mange år at opbygge.
EnglishThe Spanish legal system will do its best with this case, but we cannot fail to acknowledge that legal and political powers will unfortunately weave a tangled web around it.
Den spanske domstol vil behandle sagen efter bedste evne, men styrken ligger i at erkende, at retsvæsenet og politikerne på en uheldig måde vil forvikle sagen.
EnglishYou all know that in order to weave a basket to hold our political activity, we need many willow branches and these branches are the officials who help us.
Vi ved alle, at det for at lave en kurv, der kan rumme alle vores politiske aktiviteter, er nødvendigt med mange vidjekviste, og disse vidjekviste hidrører fra de tjenestemænd, som hjælper os.