Engelsk-dansk oversættelse af "within"

EN

"within" dansk oversættelse

DA
volume_up
to fall within {tr.vb.} [eksempel]
EN

within {præposition}

volume_up
within (også: in, on, during, per, inside)
A variety of strategies are considered within the European Parliament and within the Member States.
I Europa-Parlamentet og i medlemsstaterne eksisterer der flere strategier.
There are concrete agreements within Schengen that as yet have no equivalent within the EU.
Der findes konkrete aftaler inden for Schengen, som endnu ikke modsvares af noget i EU.
It is not yet as easy to trade within the internal market as it is to trade within a Member State.
Det er endnu ikke lige så let at handle på det indre marked som i en medlemsstat.
within
volume_up
om {prp.} ("Om 2 år flytter de")
Could you remind the House of the rule regarding mobile phones within this Chamber?
Vil De venligst minde Parlamentets medlemmer om reglen om mobiltelefoner i mødesalen?
Within this concern, employment is linked to competitiveness.
Og til beskæftigelsen knytter sig bekymringen om konkurrencedygtigheden.
It is appalling that there is no consensus within the Council on this issue.
Det er oprørende, at der ikke er enighed om denne sag i Rådet.
within (også: a, to, in, on, of, at, by, from, into, since)
It is not yet as easy to trade within the internal market as it is to trade within a Member State.
Det er endnu ikke lige så let at handle det indre marked som i en medlemsstat.
The precautionary principle is a political response to the risks within society.
Forsigtighedsprincippet er et politisk svar risikosamfundet.
There is no single market for railway services within the Community.
Der eksisterer ikke et indre marked for jernbanetjenester fællesskabsniveau.
That especially applies within agriculture and within infrastructure development.
Det gælder ikke mindst inden for landbruget og inden for udviklingen af infrastrukturen.
In terms of counter-terrorism that expertise does not rest within the EU as such.
Ekspertise inden for bekæmpelse af terrorisme findes ikke inden for EU som sådan.
All the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
Alle europæiske skovmyndigheder samarbejder inden for ECE ' s tømmerkommission.

Eksempelsætninger "within" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishUnder the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
Under tredje søjle er bestikkelse en forbrydelse inden for Den Europæiske Union.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
For det tredje, er der forskellige vurderinger af undersøgelsen i Kommissionen?
EnglishMore than forty projects will be implemented within a budget of EUR 230 million.
Mere end 40 projekter er blevet gennemført med et budget på 230 millioner euro.
EnglishFuture actions will take place within the stability pact for south-eastern Europe.
Fremtidige aktioner vil finde sted inden for stabilitetspagten for Sydøsteuropa.
EnglishLastly, rules are important to protect expertise and craftsmanship within Europe.
Endelig er regler vigtige med henblik på beskyttelse af fagfolk inden for Europa.
EnglishA few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
Nogle få af disse TEN-projekter er blevet gennemført inden for en rimelig tid.
EnglishThese are worth investigating within the framework of the Marco Polo programme.
Disse fortjener at blive undersøgt inden for rammerne af Marco Polo-programmet.
EnglishThere could also be extensions in this area if defined within the IMO framework.
Der er imidlertid to punkter, som Kommissionen finder vanskeligt at acceptere.
EnglishIn terms of counter-terrorism that expertise does not rest within the EU as such.
Ekspertise inden for bekæmpelse af terrorisme findes ikke inden for EU som sådan.
EnglishAll the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
Alle europæiske skovmyndigheder samarbejder inden for ECE ' s tømmerkommission.
EnglishThe setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
Fastsættelsen af beskatningsniveauer falder uden for Fællesskabets bemyndigelse.
EnglishThis, as primary law within the Treaty, is a direct attack on Parliament's rights.
Det er som primær ret i traktaten et direkte angreb på Parlamentets rettigheder.
EnglishWithin the WTO there is good cooperation between the European Union and Hong Kong.
Der er et godt samarbejde mellem Den Europæiske Union og Hongkong inden for WTO.
EnglishIn general, users are expected to be active members within the YouTube community.
Generelt set forventer vi, at brugerne er aktive medlemmer i YouTube-fællesskabet.
EnglishWell, now we know that forests do not fall within the remit of the European Union.
Men man er blevet klar over, at Unionen ikke har nogen kompetence på skovområdet.
EnglishThe issue must therefore be dealt with within and by the appropriate institutions.
Det aktuelle spørgsmål skal således behandles ved og af de relevante instanser.
EnglishHowever, one of the new Rules is less important within the House than outside it.
Men en af de nye artikler er mindre vigtig inden for Parlamentet end uden for.
EnglishWe will discuss this within the Bureau to see how this problem can be dealt with.
Vi vil diskutere dette i Præsidiet, således at der findes en løsning på problemet.
EnglishI was asked how the Middle East is to be dealt with within the security strategy.
De spurgte mig om, hvordan denne sikkerhedsstrategi i Mellemøsten kan gennemføres.
EnglishWhy should not environmental law be enforceable within the Commission itself?
Hvorfor skal gennemførelsen af miljølovgivningen ikke også gælde i Kommissionen?

Synonymer (engelsk) for "within":

within
English