Engelsk-dansk oversættelse af "ye"

EN

"ye" dansk oversættelse

volume_up
ye {pron.}
DA
EN

ye {pronomen}

volume_up
ye (også: thou)
volume_up
I {pron.} ("Vil I med?")
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Derfor vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time som I ikke mene.
And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.
Men når I høre Kristus til da ere I jo Abrahams Sæd Arvinger ifølge Forjættelse.
Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
I vide at da I vare Hedninger droges I hen til de stumme Afguder som man drog eder.
ye (også: the, it)
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Derfor vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time som I ikke mene.
Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of Egypt.
Derfor skal I elske den fremmede thi I var selv fremmede i Ægypten.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
og hans Ord have I ikke blivende i eder; thi den som han udsendte ham tro I ikke.
ye (også: you, thou, ya)
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Hvad fejler du Hav at du flyr Jordan hvi går du tilbage
Only ye shall not eat the blood; ye shall pour it upon the earth as water.
Kun Blodet må ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden som Vand.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Bagfra og forfra omslutter du mig du lægger din Hånd på mig.

Eksempelsætninger "ye" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSpeak, ye that ride on white asses, ye that sit in judgment, and walk by the way!
I som rider på rødgrå Æsler I som sidder på Tæpper I som færdes på Vejene syng!
EnglishSon of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Howl ye, Woe worth the day!
Menneskesøn profeter og sig: Så siger den Herre HERREN: Jamrer: Ak hvilken Dag!
EnglishThen said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
Da sagde Jesus til ham: "Dersom I ikke se Tegn og Undergerninger ville I ikke tro.
EnglishCome unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Kommer hid til mig alle som lide Møje og ere besværede og jeg vil give eder Hvile.
EnglishBut Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Men da Jesus mærkede deres Ondskab sagde han: "I Hyklere hvorfor friste I mig?
EnglishIs it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?
Er det da Tid for eder at bo i Huse med træklædte Vægge når dette Hus ligger øde?
EnglishBut be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere hvormed I bedrage eder selv.
EnglishAnd ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
og hans Ord have I ikke blivende i eder; thi den som han udsendte ham tro I ikke.
EnglishNeither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
Ikke heller de syv Brød til de fire Tusinde og hvor mange Kurve I da toge op?
EnglishWherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden ligesom I også gøre.
EnglishHeaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me?
"Himmelen er min Trone og Jorden mine Fødders Skammel hvad Hus ville I bygge mig?
EnglishLie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
Lyver ikke for hverandre da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger
EnglishRemember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;
Kom i Hu hvad Amalekiterne gjorde imod dig undervejs da I drog bort fra Ægypten
EnglishYe have feared the sword; and I will bring a sword upon you, saith the Lord GOD.
I frygter for Sværd og Sværd vil jeg bringe over eder lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishBe ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.
Værer også I tålmodige styrker eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.
EnglishPilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
Pilatus gik da ud til dem og han siger: "Hvad Klagemål føre I mod dette Menneske?
EnglishFor I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed.
Thi jeg HERREN er ikke blevet en anden men I har ikke ophørt at være Jakobsønner".
EnglishAnd Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
Og da Jesus så deres Tanker sagde han: "Hvorfor tænke I ondt i eders Hjerter?
EnglishKnow ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize?
Vide I ikke at de som løbe på Banen løbe vel alle men ikkun een får Prisen?
EnglishAnd whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.
Men intet der ikke har Finner og Skæl må I spise; det skal være eder urent.

"year of graduation" dansk oversættelse

year of graduation
Danish
  • år for eksamen
  • år for graduering
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"year of growth" dansk oversættelse

year of growth
Danish
  • år for vækst
  • vækstår
Mere chevron_right