Engelsk-dansk oversættelse af "you"

EN

"you" dansk oversættelse

DA
DA
volume_up
you say [eksempel]
EN

you {pronomen}

volume_up
you
volume_up
De {pron.} [form.]
You must not accept commitments which you are not able to fulfil effectively.
De skal sige, at De ikke accepterer opgaver, som De ikke kan udføre effektivt.
Mr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Caccavale, jeg tror Dem, når De siger, at De ikke har fundet denne betænkning.
Mr President, you thought you were right to follow the procedure you adopted.
Hr. formand, De mente, at det var rigtigt at vælge den procedure, som De valgte.
you
volume_up
Dem {pron.} [form.]
We are defending you, Commissioner, and we are asking you to defend yourself too.
Vi forsvarer Dem, hr. kommissær, og vi opfordrer Dem til at forsvare Dem selv.
If you do not support them, you carry the risk of the whole directive falling.
Hvis De ikke støtter dem, påtager De dem risikoen for, at hele direktivet falder.
Governments will always complain and criticise you, but they need you.
Forskellige regeringer vil altid klage og kritisere Dem, men de har brug for Dem.
you (også: thee)
‘ Look before you leap’ has always been a good and useful maxim.
" Tænk dig om, før du kaster dig ud i noget! " har altid været en nyttig leveregel.
Once the seller receives your request, they should contact you with available options.
Når sælgeren modtager din anmodning, bør denne kontakte dig og oplyse dig om dine muligheder.
We'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.
Nedenfor vil vi fortælle dig, hvor du kan finde Søgetragt-rapporterne, og hvad de kan fortælle dig.
you (også: thou, ye, ya)
You are enthusiastic, you show your feelings, you are colourful in your speech and you use the right words.
Du er begejstret, du viser følelser, du bruger farver, du bruger de rigtige ord.
If you change your mind, you will be prompted again the next time you start Google Mail Offline.
Hvis du fortryder, bliver du spurgt igen, næste gang du åbner Google Mail Offline.
Once you find something you like, go ahead and install it to try it out.
Når du har fundet noget, du kan lide, kan du installere den for at prøve den.
you
Well done, we are proud of you, and may others learn from you.
Godt gået, vi er stolte af jer, og må andre tage ved lære af jer!
Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it!
Vend jer hid lad der ikke ske Uret vend jer thi end har jeg Ret!
I would address all you MEPs from different Member States.
Jeg henvender mig til alle jer parlamentsmedlemmer fra forskellige medlemslande.
you
And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome land, saith the LORD of hosts.
Og alle Folkene skal love eder fordi l har et yndigt Land siger Hærskarers HERRE.
And ye shall cry out in that day because of your king which ye shall have chosen you; and the LORD will not hear you in that day!
Og når l da til den Tid klager over eders Konge som I har valgt eder så vil HERREN ikke bønhøre eder!
And the LORD shall give them up before your face, that ye may do unto them according unto all the commandments which I have commanded you.
og HERREN skal give dem i eders Magt og l skal handle med dem i Overensstemmelse med alle de Bud jeg gav eder.

Eksempelsætninger "you" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
Dette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
EnglishThank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Mange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
EnglishYou already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
Situationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
EnglishIn truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
Tror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
EnglishIf you use Firefox version 5 or newer, you won't be able to use Google Toolbar.
Hvis du bruger Firefox version 5 eller senere, kan du ikke bruge Google Toolbar.
EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
Afhængig af din placering kan du få rutevejledning fra en placering til en anden.
EnglishChrome can also be opened when you touch a web link, e.g. a link in your email.
Chrome kan også åbnes, når du trykker på et weblink, f.eks. et link i en e-mail.
EnglishMadam President, you have said several times that this is a very serious problem.
Fru formand - De har sagt det mange gange - dette er et meget alvorligt problem.
EnglishMr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
Hr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
EnglishMrs Hautala, you must have misunderstood me if you say my answer was diplomatic.
Fru Hautala, De har misforstået mig, når De siger, at mit svar var diplomatisk.
EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
EnglishCommissioner, that you are fully acquainted with the Cyprus issue I do not doubt.
Hr. kommissær, jeg betvivler slet ikke, at De kender Cypern-problemet ud og ind.
EnglishSecretary-General, I would venture to hope that you will select this candidate.
Hr. generalsekretær, jeg drister mig til at håbe på, at De vælger EU-kandidaten.
EnglishI would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
Jeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
EnglishWhich is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
Derfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
EnglishAll this has left you in a very difficult and delicate position, Madam President.
Alt dette har stillet Dem i en meget vanskelig og delikat position, fru formand.
EnglishYou know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
De ved også selv, at Parlamentet er helt klar over ændringsforslagenes indhold.
EnglishIt is easy to win the game when you lock up the opposition in the changing room.
Det er nemt at vinde kampen, når man låser modstanderne inde i omklædningsrummet.
EnglishThese and many other important points are included in the report in front of you.
Dette og mange andre vigtige punkter er indeholdt i den foreliggende betænkning.

"young generation" dansk oversættelse

young generation
Danish
  • unge generation
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"young girl" dansk oversættelse

young girl
Danish
  • ung pige
Mere chevron_right

"young golfer" dansk oversættelse

young golfer
Danish
  • ung golfspiller
Mere chevron_right