Engelsk-dansk oversættelse af "yourself"

EN

"yourself" dansk oversættelse

EN yourself
volume_up
{pronomen}

yourself
Many journalists have telephoned me with the opening line 'Oh, so you are about to vote yourself a 25 % pay rise
Mange journalister har ringet til mig og sagt: " Nå, nu vil du give dig selv en lønstigning på 25 % ".
Beskyt dig selv mod malware»
You can protect yourself by learning what malware is, how it spreads, and how to prevent it.
Du kan beskytte dig selv ved at lære noget om, hvad malware er, hvordan det bliver spredt, og hvordan du kan undgå det.
yourself (også: himself, itself, oneself, themselves)
volume_up
sig {pron.}
If you do not take yourself seriously, then others will not take you seriously either.
Hvis ikke man tager sig selv alvorligt, bliver man ikke taget alvorligt.
It is therefore not a question of 1997, as you yourself stated.
Det drejer sig således ikke om 1997, som De selv har konstateret.
You cannot find yourself, you cannot find your identity, except in contact with others.
Man finder kun sig selv og sin egen identitet gennem kontakten med andre.

Eksempelsætninger "yourself" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
De ved også selv, at Parlamentet er helt klar over ændringsforslagenes indhold.
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Som pointe rådede nogen Dem imidlertid til selv at springe ud af helikopteren.
EnglishWe are defending you, Commissioner, and we are asking you to defend yourself too.
Vi forsvarer Dem, hr. kommissær, og vi opfordrer Dem til at forsvare Dem selv.
EnglishWe are facing a very difficult position as I am sure you are aware yourself.
De vil sikkert give mig ret i, at vi står over for en meget vanskelig situation.
EnglishWhen I wrote to you on 25 April, you were, in fact, in favour of this yourself.
Da jeg skrev til Dem den 25. april, var Deres personlige holdning i øvrigt positiv.
EnglishIn Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
I Belgien har De i de sidste to år bevist, at De kan puste nyt liv i politikken.
EnglishIs it yourself, some presiding committee or Parliament's members who decide?
Er det Dem selv, et præsidium eller Parlamentets medlemmer, der bestemmer det?
EnglishYou have seen yourself as the guardian of the Treaties, and that is indeed your role.
De har opfattet Dem selv som traktaternes vogter - således som det er Deres rolle.
EnglishAs you yourself mentioned in your excellent speech, immense challenges await us all.
Som De selv sagde i Deres pragtfulde tale, har vi alle store udfordringer foran os.
EnglishSecondly, demographic development, to which you yourself have already referred.
For det andet er der den demografiske udvikling, som De selv henviste til.
EnglishI think that a reaction from yourself, Madam President, would be wholly appropriate.
Jeg synes, at en reaktion fra Dem, fru formand, i allerhøjeste grad er på sin plads.
EnglishUntil Black Wednesday in October 2004, there was also yourself, President Barroso.
Siden hen har de franske politiske inkvisitorers spørgsmål tvunget Dem til at give op.
EnglishI have said to you before and I say it again: align yourself with Germany.
Jeg vil gentage, hvad jeg tidligere har sagt til Dem: følg Tysklands eksempel.
EnglishAnd we believe relations between our group and yourself have been cordial and friendly.
Og vi mener, at vores gruppes forhold til Dem har været venligt og hjerteligt.
EnglishMadam rapporteur, you yourself have seen the problems with new signs and symbols.
Fru Bloch von Blottnitz, De kan jo se, hvorledes det går med nye tegn, med nye symboler.
EnglishIn fact, Mr President, you yourself on one occasion asked for the machine to be changed.
De bad rent faktisk, hr. formand, på et tidspunkt om at få maskinen skiftet ud.
EnglishThrough the Association Agreement, Mr Solana, you have the means to make yourself heard.
Den højtstående repræsentant kan, via associeringsaftalen, sikre, han bliver hørt.
EnglishHere you may ask yourself to what extent we can leave this to the social partners.
Her kan man spørge, i hvilket omfang vi skal overlade dette til arbejdsmarkedets parter.
EnglishI shall simply refer to your statement, for the reasons you, yourself, clearly outlined.
Jeg henviser til Deres erklæring af de grunde, som De selv så fint har fremstillet.
EnglishYou are forced to swerve and you hit a tree, knocking yourself unconscious.
De bliver tvunget til at dreje til siden, De rammer et træ og bliver slået bevidstløs.