Engelsk-finsk oversættelse af "aboard"

EN

"aboard" finsk oversættelse

EN aboard
volume_up
{adverbium}

1. generel

aboard
aboard
Some complain there are too many foreigners aboard, others that the new French and German specifications for the engines have weakened it.
Jotkut valittavat, että ulkomaalaisia on kyydissä liikaa, toiset taas väittävät, että Ranskan ja Saksan uudet moottorieritelmät ovat heikentäneet sen tehoa.
aboard
aboard
aboard
aboard
aboard
aboard

2. sport

aboard

Synonymer (engelsk) for "aboard":

aboard

Eksempelsætninger "aboard" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe crew and the people aboard the Erika were very lucky and escaped without injury.
Miehistö ja Erikalla olleet ihmiset olivat hyvin onnekkaita pelastuessaan vammoitta.
EnglishPeople are dispatched to sea aboard unseaworthy craft in the middle of winter.
Ihmisiä lähetetään myös merelle keskellä talvea merenkulkuun kelpaamattomilla aluksilla.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Monien näiden alusten työolot ovat käytännöllisesti katsoen orjuutta.
EnglishThis comprised two large buses going to the seaside once a year with 150 people aboard.
Tähän kuului se, että 150 ihmistä matkusti kahdella isolla linja-autolla merenrantaan kerran vuodessa.
EnglishThe other countries then have the freedom to come aboard later on and join this ECVET system whenever they are able.
Muut maat voivat tulla mukaan myöhemmin ja liittyä ECVET-järjestelmään heti kun pystyvät.
Englishthe existence, aboard vessels carrying dangerous goods, of means for instantly combating small-scale pollution;
vaarallista lastia kuljettavilla aluksilla on oltava keinot torjua välittömästi vähäistä saastetta
EnglishI must admit that I know of no one who would be brave enough to invite him aboard a yacht for a single day.
Minun täytyy tunnustaa, etten tunne ketään, joka olisi tarpeeksi urhea kutsuakseen hänet jahdille edes yhdeksi päiväksi.
EnglishThese conditions are to be respected aboard ship;
ehdotuksen tekeminen merimiesten sosiaalisista sekä asuin- ja työolosuhteista, joita on noudatettava laivalla
EnglishAs has been said before, Europe does not appear to be the first choice of students who wish to study aboard for a while.
Eurooppa, kuten on jo todettu, ei näytä olevan ulkomaille opiskelemaan haluavien opiskelijoiden ensisijainen valinta.
EnglishAssets on the stock markets are huge and speculators are now climbing aboard instead of investing in raw materials.
Varat osakemarkkinoilla ovat valtavia, ja keinottelijat ovat nyt tulossa näille markkinoille raaka-aineisiin sijoittamisen sijasta.
EnglishThe registration of persons aboard passenger ships is needed to offer adequate assistance during an emergency situation.
Matkustaja-alusten matkustajien rekisteröinti on tarpeen, jotta onnettomuuden sattuessa autolautoille voidaan tarjota nopeasti apua.
EnglishIn light of this situation, the rules for recognising training need to be harmonised and the use of a single language implemented aboard ships.
Näin ollen koulutuksen tunnustamista koskevia sääntöjä on yhdenmukaistettava ja aluksilla otettava käyttöön yhtenäinen työkieli.
EnglishThis has to be top priority because too many fish that are taken aboard vessels are discards - and then it is much too late.
Tämän on oltava aivan etusijalla, koska liian suuri osa aluksiin nostettavasta kalasta on poisheitettävää saalista - ja sitten on aivan liian myöhäistä.
EnglishThere is also no substance to the alleged danger to public health, since no one aboard the vessel was carrying an infectious disease.
Väitetty kansanterveydelle koituva vaara on niin ikään vailla perusteita, koska kukaan laivan miehistön jäsenistä ei kantanut tarttuvaa sairautta.
EnglishLast year in my own country 400 000 people emigrated to retire aboard, so it is important to make sure that they receive the same protection as they would at home.
Viime vuonna 400 000 henkeä muutti kotimaastani ulkomaille eläkepäiviä viettämään, joten on tärkeää varmistaa, että he saavat samaa suojelua kuin kotonakin.
EnglishHaving its founders still aboard directing the company, Google has every chance of reflecting its core values and beliefs in its every action in the future.
Koska yhtiön perustajat ovat yhä mukana sen johdossa, Googlella on hyvät mahdollisuudet noudattaa ydinarvojaan ja -vakaumuksiaan kaikessa toiminnassaan tulevaisuudessa.