EN Aboriginal
volume_up
{substantiv}

1. generel

Aboriginal
Aboriginal (også: aborigine, native, abo)
volume_up
alkuasukas {substantiv}
Aboriginal (også: Australian Aborigine)
volume_up
aboriginaali {substantiv}

2. biologi

Aboriginal
volume_up
alkuperäislaji {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "Aboriginal":

Aboriginal

Eksempelsætninger "Aboriginal" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis concern for the health of the local aboriginal community and concern for the environment is extremely important.
Paikallisen aboriginaaliyhteisön terveydestä ja alueen luonnosta huolehtiminen on hyvin tärkeää.
EnglishHowever, it is also important for us to speak out with regard to the protection of the minorities that are the aboriginal peoples of Canada.
Meidän on kuitenkin yhtä tärkeää puhua Kanadan alkuperäiskansojen vähemmistöjen suojelusta.
EnglishThese people form an aboriginal population, the oldest in Vietnam, which is suffering oppression at the hands of the regime in Hanoi.
Nämä alkuperäisväestöön, Vietnamin vanhimpaan väestöön, kuuluvat ihmiset kärsivät Hanoin hallinnon harjoittamasta sorrosta.
EnglishThe cost of extracting uranium is imposed on aboriginal peoples everywhere in the shape of the inhuman effects of radiation which affect both humans and animals.
Uraanin saannin hinnan maksavat maailman alkuperäiskansat epäinhimillisinä niin ihmisiä kuin eläimiä koskevina säteilyseurauksina.
EnglishAt the last meeting of the working group on 24 October last, the Canadian side mentioned that Canada is launching a new aboriginal forestry programme.
Työryhmän viime kokouksessa, joka pidettiin viime lokakuun 24. päivänä, kanadalaiset ilmoittivat Kanadan aloittavan uuden alkuperäiskansojen metsäohjelman.
EnglishParliament has an honourable record in supporting the rights of the aboriginal peoples who can only too easily be forgotten because they have no states to protect them.
Parlamentti on tehnyt kunnioitettavan paljon suojellakseen alkuasukkaita, jotka unohdetaan helposti, koska heillä ei ole valtiota suojanaan.
EnglishAs a result, Parliament has invited representatives of the aboriginal peoples to discuss these and other questions that relate to the Northern Dimension and Arctic cooperation this spring.
Tämän takia parlamentti onkin kutsunut alkuperäiskansojen edustajia keskustelemaan näistä ja muista pohjoisen ulottuvuuden ja arktisen yhteistyön kysymyksistä tänä keväänä.