Engelsk-finsk oversættelse af "against the clock"

EN

"against the clock" finsk oversættelse

EN against the clock
volume_up
[talemåde]

against the clock
I would like to stress to the Commission - which only now is delivering us a document which was drawn up at the end of October - that Parliament has had to work against the clock.
Haluaisin painottaa komissiolle joka on nyt toimittanut meille lokakuun lopussa laaditun asiakirjan , että parlamentin on pitänyt työskennellä kilpaa ajan kanssa.

Synonymer (engelsk) for "against the clock":

against the clock

Lignende oversættelser "against the clock" på finsk

against præposition
the artikel
clock substantiv
to clock verbum

Eksempelsætninger "against the clock" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe talks in Bonn therefore represented a race against the clock.
Sen vuoksi Bonnissa käydyt keskustelut merkitsivät kilpailua aikaa vastaan.
EnglishI believe we are caught up in a race against the clock.
Uskon, että kilpailu kelloa vastaan on käynnistynyt.
EnglishThey work against the clock and against the thermometer.
He työskentelevät kelloa ja lämpömittaria vastaan.
EnglishWe are therefore involved in a real race against the clock. That is why the World Forum must put forward three kinds of proposal.
Taistelemme siis todellakin aikaa vastaan, ja siksi Maailman vesifoorumin on esitettävä kolmenlaisia ehdotuksia.
EnglishThe marketing of an antiviral vaccine or antiviral drugs is always a race against the clock and sometimes takes decades.
Virusrokotteen tai viruslääkkeiden markkinoille saattaminen on aina kilpajuoksua aikaa vastaan ja kestää joskus vuosikymmeniä.
EnglishNot only are we running against the clock, we are also running against logic, and if we insist on doing so, the consequences could be disastrous.
Juoksemme kilpaa paitsi kellon myös logiikan kanssa. Jos jatkamme edelleen näin, seuraukset voivat olla tuhoisat.
EnglishI shall conclude by saying that this really is a race against the clock, for we must forestall these diseases as much as possible.
Lopetan sanomalla, että tämä todella on kilpajuoksua aikaa vastaan, koska meidän on estettävä mahdollisimman paljon näitä sairauksia.
EnglishThis Community response instrument needs to be visible, coordinated, and very responsive, as natural disasters trigger a race against the clock.
Tästä yhteisön välineestä on tehtävä näkyvä, koordinoitu ja erittäin nopeasti reagoiva, sillä luonnonkatastrofit käynnistävät kilpajuoksun aikaa vastaan.
EnglishWe have written to Mr Prodi to ask him to change up a gear and to coordinate his team better in the race against the clock to prevent climate change.
Kirjeessämme Prodille pyysimme häntä kiirehtimään toimia ja koordinoimaan entistä paremmin joukkueensa toimia vauhdittaakseen ilmastonmuutosten estämistä.
EnglishHe explains why fusion will work — and details the projects that he and many others have devoted their lives to, working against the clock to create a new source of energy.
Hän selittää, miksi fuusio tulee toimimaan — ja esittelee projektin, jolle hän ja monet muut ovat omistaneet elämänsä, työskennellen aikaa vastaan luodakseen uuden energialähteen.