Engelsk-finsk oversættelse af "age bracket"

EN

"age bracket" finsk oversættelse

volume_up
age bracket {substantiv}

EN age bracket
volume_up
{substantiv}

age bracket (også: generation, baby boom generation)
volume_up
ikäluokka {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "age bracket":

age bracket

Lignende oversættelser "age bracket" på finsk

age substantiv
to age verbum
bracket substantiv
to bracket verbum

Eksempelsætninger "age bracket" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe EU average is now 80 years, and the proportion of people in the 65+ age bracket will shortly reach 40%.
EU:n keskiarvo on nyt 80 vuotta, ja yli 65-vuotiaiden osuus on pian 40 prosenttia.
EnglishIt is this situation that brings about reduction of the share of people in the active age bracket and drop in labour productivity.
Tämän tilanteen takia työikäisen väestön osuus pienenee ja työn tuottavuus laskee.
EnglishThis is very important because, among other things, the age bracket has been widened and the budget has grown significantly.
Asia on hyvin merkittävä muun muassa siksi, että ikähaitaria on laajennettu ja määrärahoja lisätty merkittävästi.
EnglishAccording to the Eurostat forecasts, the population in the 15 to 64 age bracket will be reduced by one million persons per year after 2010.
Eurostatin ennusteiden mukaan 15-64-vuotiaiden määrä pienenee miljoonalla vuosittain vuoden 2010 jälkeen.
EnglishAverage life expectancy today is 80 years and the number of people in the 65-80 age bracket will increase by approximately 40% between 2010 and 2030.
Keskimääräinen eliniän odote on nyt 80 vuotta ja 65-80-vuotiaiden osuus kasvaa noin 40 prosentilla vuosina 2010-2030.
EnglishEvery effort should be made to achieve the target set in EU2020 of raising the level of employment among people in the 20-64 age bracket to 75%.
On pyrittävä kaikin voimin saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin.
EnglishSecondly, special attention should be paid to women, as they account for a higher age bracket than men due to the increased life expectation.
Toiseksi naisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä naisten pidemmän elinajanodotteen vuoksi iäkkäimpien joukossa on enemmän naisia kuin miehiä.
EnglishIn some countries, the programmes are regional, and there are still some Member States where early detection programmes do not even reach all women within the high-risk age bracket.
Joissakin maissa ohjelmat ovat alueellisia ja joissakin jäsenvaltioissa varhaisen toteamisen ohjelmat eivät edes saavuta kaikkia suuren riskin ryhmään kuuluvia naisia.