Engelsk-finsk oversættelse af "age limit"

EN

"age limit" finsk oversættelse

volume_up
age limit {substantiv}

EN age limit
volume_up
{substantiv}

age limit
volume_up
ikäraja {substantiv}
The age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
Ikäraja on ollut yksi tapa säännellä hakijamääriä.
The second point that I should like to raise is the question of the age limit.
Toinen kohta, johon haluaisin vielä puuttua, on ikäraja.
Is it not possible that the age limit would be an obstacle here?
Eikö ole mahdollista, että ikäraja rajoittaa tätä?

Lignende oversættelser "age limit" på finsk

age substantiv
to age verbum
limit substantiv
to limit verbum
Finnish

Eksempelsætninger "age limit" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Tämä viittaa siihen, että nykyisen ikärajan alentamiseen ei ole välitöntä tarvetta.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Tuemme komission ehdotusta ikärajan asettamisesta kuusivuotiaisiin lapsiin.
EnglishBy setting an age limit, I believe we are making it even more attractive.
Ikärajan asettaminen tekisi niistä uskoakseni entistäkin houkuttelevampia.
EnglishThere is a clear link between the age limit and the need of active ageing.
On olemassa selvä yhteys eläkeiän ja aktiivisen vanhenemisen välillä.
EnglishI should nevertheless like the opportunity of voting in one paragraph on the age limit.
Haluaisin kuitenkin, että minulla olisi mahdollisuus äänestää yhdessä kohdassa ikäkysymyksestä.
EnglishIn this way the age limit can be adjusted to take account of certain sectors of the labour market.
Ikärajaa voidaan myös muuttaa ottamalla joidenkin alojen työmarkkinatilanne huomioon.
EnglishFinally, I should like to comment on the stipulation of an age limit for children.
Lopuksi haluaisin kommentoida vaadittua lasten ikärajaa.
EnglishThe age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
Myös seksuaalirikoksia koskevaa ikärajaa on yhdenmukaistettava.
EnglishThe majority of Member States have an age limit of 65, but this is not the rule, it is the exception.
Suurimmassa osassa jäsenvaltioista eläkeikä on 65, mutta tämä ei ole sääntö vaan poikkeus.
EnglishThe only points we cannot endorse concern the age limit for children and fingerprinting.
Ainoat näkökohdat, joita emme voi tukea, koskevat lasten sormenjälkien ottamiselle asetettavaa ikärajaa.
EnglishOne concerns the age limit and the other the position of cohabiting couples.
Toinen koskee ikärajaa ja toinen avoparien asemaa.
EnglishThere will be some senior people but there will be no age limit in the notice of competition.
Joitakin iäkkäämpiä ihmisiä rekrytoidaan myös, mutta kilpailuilmoituksissa ei enää mainita ikärajoja.
EnglishOn the other hand, we did not subscribe to the idea of Parliament about the age limit for fingerprinting.
Toisaalta emme kannattaneet parlamentin ajatusta sormenjälkien ottoa koskevasta ikärajasta.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Onko käytössä ikärajaa lapsen tai adoptiovanhemman osalta?
EnglishWith regard to the age limit, we should perhaps avoid making this matter into something of a forbidden fruit.
Ikärajan osalta meidän on ehkä yritettävä välttää tekemästä proteeseista kiellettyä hedelmää.
EnglishThirdly, a strict age limit on vessels to be given access to Community waters must be established in the near future.
Kolmanneksi yhteisön vesillä purjehtivien alusten ikärajasta on päätettävä pikaisesti.
EnglishI should like to stress that the Staff Regulations permit the use of an age limit but do not require it.
Haluaisin korostaa, että henkilöstöasetus mahdollistaa ikärajan käytön, mutta se ei velvoita siihen.
EnglishThe question regarding age limit has not been touched upon during the preparatory work carried out to establish this office.
Ikärajasta ei ole päätetty toimiston perustamista koskevissa valmisteluissa.
EnglishWe cannot just decide to increase the age limit, we must implement other policies at the same time.
Emme voi pelkästään tehdä päätöstä eläkeiän nostamisesta, vaan meidän on toteutettava muita politiikkoja samaan aikaan.
EnglishI am therefore in favour of raising the age limit to 16.
Siksi puollan ikärajan nostamista 16 vuoteen.

Andre ord i vores ordbog