Engelsk-finsk oversættelse af "to breed"

EN

"to breed" finsk oversættelse

volume_up
breed {substantiv}
volume_up
half-breed {substantiv}
EN

to breed [bred|bred] {verbum}

volume_up
That ignorance of each other breeds fear and distrust and eventually will breed conflict.
Tämä toisistaan tietämättömyys synnyttää pelkoa ja epäluottamusta ja johtaa lopulta konflikteihin.
Köyhyys luonnollisestikin synnyttää köyhyyttä.
On the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
Päinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
Why should we breed them just to kill them and serve them up at table?
Miksi meidän pitää kasvattaa niitä tappaaksemme ne ja tuodaksemme ne ruokapöytään?
With regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Maalla olevissa elintarvikeketjuissa meidän täytyy kylvää ja kasvattaa sekä korjata sato ja käsitellä.
Farmers' privilege is explicitly protected for reseeding and breeding animals on their own land, as is the case today.
Maanviljelijöiden oikeutta hedelmöittää ja kasvattaa eläimiä omalla maallaan on erikseen suojattu, kuten tänäkin päivänä.
They're looking for somewhere to breed.
Ne etsivät paikkaa missä lisääntyä.
In the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
Pohjoismaissa on myös hyönteisiä, jotka tarvitsevat palavia muurahaiskekoja voidakseen lisääntyä.
A direct ban on fishing should apply during breeding seasons and in waters where the fish are breeding, to allow fish stocks to replenish freely.
On otettava käyttöön suoranaiset kiellot, jotka koskevat kalastusta kutuaikana ja niillä merialueilla, joilla kalat kutevat, jotta kalat voisivat lisääntyä vapaasti.

Synonymer (engelsk) for "breed":

breed
half-breed

Eksempelsætninger "to breed" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishPoliticians of a new breed have, as from now, taken their place in this Parliament.
Uudentyyppiset poliitikot ovat nyt ottaneet paikkansa Euroopan parlamentissa.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Vaikka tilanne on meidän kannaltamme hyvä, emme saa sortua itsetyytyväisyyteen.
EnglishFor example, instead of searching for "dogs," search for a specific breed of dog.
Käytä hakuehtona esimerkiksi mieluummin tiettyä koirarotua kuin pelkästään sanaa "koira".
EnglishWhy should we breed them just to kill them and serve them up at table?
Miksi meidän pitää kasvattaa niitä tappaaksemme ne ja tuodaksemme ne ruokapöytään?
EnglishHistory has showed repeatedly that efforts to suppress languages breed contempt.
Historia on osoittanut toistuvasti, että yritykset tukahduttaa kieliä synnyttävät halveksuntaa.
EnglishThe Norwegians breed salmon in the estuaries of rivers where there are stocks of natural salmon.
Norjalaiset kasvattavat lohia niiden jokien suissa, joissa on luonnonlohikantoja.
EnglishThat ignorance of each other breeds fear and distrust and eventually will breed conflict.
Tämä toisistaan tietämättömyys synnyttää pelkoa ja epäluottamusta ja johtaa lopulta konflikteihin.
EnglishDrugs breed crime and social destitution and tear many people' s lives apart.
Huumausaineet aiheuttavat rikollisuutta, yhteiskunnallista kurjuutta ja pilaavat monien ihmisten elämän.
EnglishI would prefer to think of him as a Rottweiler, which is what we need, rather than a tamer breed!
Näkisin hänet mieluiten rottweilerina, sillä sellaista me tarvitsemme, emme kesympää rotua.
EnglishIn the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
Pohjoismaissa on myös hyönteisiä, jotka tarvitsevat palavia muurahaiskekoja voidakseen lisääntyä.
EnglishA budget that is born of euroscepticism will only breed more of it.
Sellaisella talousarviolla, jonka moottorina on euroskeptisyys, luodaan vain lisää euroskeptisyyttä.
EnglishIf we feel we cannot do without them, then we must breed them.
Jos emme pärjää ilman kädellisiä eläimiä, niitä on kasvatettava.
EnglishWith regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Maalla olevissa elintarvikeketjuissa meidän täytyy kylvää ja kasvattaa sekä korjata sato ja käsitellä.
English5:08 Because dragonflies need fresh water to breed.
5:08 Sillä sudenkorennot tarvitsevat makeaa vettä lisääntyäkseen.
EnglishI saw birds that breed in Greenland in the Gulf, so this is a hemispheric issue.
EnglishThat is because subsidies and legislation do not inspire artists - they breed bureaucrats and parasites.
Tukipalkkiot ja lainsäädäntö eivät innosta taiteilijoita, vaan ne synnyttävät byrokraatteja ja loisia.
EnglishAlso, it will be necessary to encourage interested people to continue to breed these rare animals.
On myös välttämätöntä, että asiasta kiinnostuneita ihmisiä rohkaistaan kasvattamaan näitä harvinaisia eläimiä.
EnglishThe text adopted by Parliament is going to breed confusion.
Parlamentin hyväksymä teksti aiheuttaa sekaannusta.
EnglishThat had nothing to do with a spirit of cooperation and it certainly did not breed mutual trust.
Sillä ei ollut mitään tekemistä yhteistyöhengen kanssa eikä se herättänyt missään nimessä molemminpuolista luottamusta.
EnglishFarmers are in fact a dying breed, Commissioner, given that 3 % of them are lost every year.
Kyse on todellakin lajin kuolemisesta sukupuuttoon, arvoisa komissaari, sillä joka vuosi maatalousyrittäjien määrä vähenee 3 %.