EN cast
volume_up
{substantiv}

cast (også: accent, shade, tenor, tincture)
volume_up
sävy {substantiv}
To adjust the color cast, move the Tint slider.
Säädä värisävyä liikuttamalla Sävy-liukusäädintä.
It is cast in very different language from yours, gentlemen.
Hyvät herrat, sen sävy on hyvin erilainen teidän puheisiinne verrattuna.
cast (også: molding)
volume_up
valu {substantiv}
cast (også: casting, molding)
volume_up
valaminen {substantiv}
cast
volume_up
muotti {substantiv}
cast (også: molding, sow, plaster cast)
volume_up
valos {substantiv}
volume_up
kipsi {substantiv}
cast (også: nuance, shading, tincture, hue)
volume_up
vivahde {substantiv}
cast (også: actors)
cast

Eksempelsætninger "cast" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn this respect, we can really say: 'whoever is without sin, cast the first stone'.
Tässä suhteessa voimme todellakin sanoa: "synnitön heittäköön ensimmäisen kiven".
EnglishLet us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Älkäämme seuratko sitä huonoa esimerkkiä, joka varjosti Durbanin konferenssia.
EnglishThere are in fact parties which have won 80% of the votes cast in elections.
Kosovossahan on puolueita, jotka ovat saaneet 80 % vaaleissa annetuista äänistä.
EnglishThis does not exactly cast the Member States' efforts in this field in a good light.
Tämä ei juurikaan anna hyvää kuvaa jäsenvaltioiden ponnisteluista tällä alueella.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Jos nämä toimet saavat jatkua, kaikki toiveet rauhasta voidaan pian unohtaa.
EnglishThe votes cast were as follows: Mr Diamandouros, 294 votes, Mr Perry, 215 votes.
Annetut äänet ovat seuraavat: Nikiforos Diamandouros, 294 ääntä, Roy Perry, 215 ääntä.
EnglishI was delighted to cast my vote in favour of the excellent report by Mr Poos.
(EN) Minulla oli ilo antaa puoltava ääneni Poosin erinomaiselle mietinnölle.
EnglishIf you cast your net too wide, you risk catching too many sprats, as the saying goes.
Joka liikaa pussaa, se huonosti halaa, kuten ranskalaisessa sananlaskussa sanotaan.
EnglishHere in Parliament, we have never cast our votes under pressure from anyone at all.
Kukaan meistä ei ole koskaan äänestänyt tässä parlamentissa kenenkään painostuksesta.
EnglishBefore a vote is even cast in this election, we already know the winner.
Ennen kuin tässä vaalissa on edes annettu yhtään ääntä, me tiedämme jo voittajan.
EnglishThe worst thing would be if we were now to cast doubt on our own objectives in Europe.
Pahinta olisi, jos nyt asettaisimme omatkin päämäärämme Euroopassa kyseenalaisiksi.
EnglishIt is just that the staging is a little tired and the cast is less than brilliant.
Lavastus on vain hieman kulunut eikä roolijakokaan ole täysin onnistunut.
EnglishA smokescreen of market confidence has been cast to cover up certain real problems.
Markkinauskon savuverhoa on levitetty eräiden todellisten ongelmien ylle.
EnglishAs regards the euro, the die is cast, if I may say so; the ball is in play.
Eurosta: uskaltaisinkohan sanoa, että arpa on heitetty, ammus on laukaistu.
EnglishThe European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
Euroopan unionin on seurattava aikaansa ja ravistettava yltään byrokratian kahleet.
EnglishAn information society needs to be underpinned by cast-iron permanent rules, however.
Tietoyhteiskunta tarvitsee kuitenkin tuekseen raudanlujat pysyvät säännöt.
EnglishCommissioner, I do not wish to cast doubt on the usefulness of research of this nature.
Arvoisa komission jäsen, en halua epäillä tämäntapaisten tutkimusten hyödyllisyyttä.
EnglishIts behaviour can only cast a shadow over its already tainted international reputation.
Sen käytös voi vain pahentaa sen jo tahriintunutta kansainvälistä mainetta.
EnglishBlank and spoilt ballot papers will not be counted among the votes cast.
Tyhjiä ja mitättömiä äänestyslippuja ei oteta huomioon annettuja ääniä laskettaessa.
EnglishI therefore urge you to cast your votes in favour of establishing this Institute.
Kehotankin teitä äänestämään tämän instituutin perustamisen puolesta.