Engelsk-finsk oversættelse af "constant"

EN

"constant" finsk oversættelse

volume_up
constant {substantiv}
FI

EN constant
volume_up
{substantiv}

constant
volume_up
vakio {substantiv}
Well you can't get much bigger than Pi, the mathematical constant.
Paljon suurempaa kuin pii ei voi saada, joka on matemaattinen vakio.
Or is it a kind of serendipity that we cannot explain, like the cosmological constant?
Vai johtuuko se onnekkaista sattumista, joita emme voi selittää, kuten kosmologinen vakio?
The one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees' immune system and is probably the root cause of this whole problem.
Ainoa vakio kaikessa tässä on varroa-punkin läsnäolo. Se hyökkää mehiläisten immuunijärjestelmää vastaan ja on luultavasti koko ongelman perimmäinen syy.

Eksempelsætninger "constant" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Toisaalta siinä pyritään jatkuvasti peittelemään Euroopan todellista tilannetta.
EnglishThis is what really matters: ‘just do it’, to quote one company’s constant refrain.
Vain teoilla on todellista merkitystä. , kuten erään yrityksen iskulause kuuluu.
EnglishWe have been in constant touch with the Iranian authorities over these issues.
Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä Iranin viranomaisiin näiden asioiden johdosta.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Tämä toiminta on osa jatkuvia laajempia pyrkimyksiämme selkkauksen ratkaisemiseksi.
EnglishData protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
Tietosuoja on jatkuvan väärinymmärryksen lähde, olemme tienneet sen jo kauan.
EnglishThe question which arises is why this constant preoccupation with immigrants?
Herää kysymys, miksi maahanmuuttokysymyksen parissa puuhastellaan jatkuvasti.
EnglishWe also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
(EN) Mekin odotamme jatkuvaa keskustelua ja yhteydenpitoa puheenjohtajavaltion kanssa.
EnglishTheir programmes are made impossible by constant bureaucratic demands to preserve jobs.
Ne eivät voi toteuttaa ohjelmiaan, kun jatkuvasti vaaditaan pysyviä työpaikkoja.
EnglishWe would be opening the door to constant extortion against the State and society.
Avaisimme oven jatkuvalle kiristykselle valtiota ja yhteiskuntaa vastaan.
EnglishThis should be a constant element in any discussion on the European defence industry.
Sen on aina oltava osa Euroopan puolustusteollisuudesta käytävää keskustelua.
EnglishCivil society and human rights defenders are subject to constant harassment.
Kansalaisyhteiskunnan edustajia ja ihmisoikeuksien puolustajia häiritään jatkuvasti.
EnglishIndependent reporters live in constant fear of interrogation and arrest.
Riippumattomat toimittajat elävät jatkuvassa kuulustelujen ja pidätysten pelossa.
EnglishThe TACIS programme will be subject to constant follow-up and reporting back.
TACIS-ohjelmaa tullaan aina seuraamaan ja siitä tullaan aina tiedottamaan.
EnglishThirdly, protecting health and the environment must be our constant concern.
Kolmanneksi: ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun tulee olla kaikkialla.
EnglishFinally, the provisions in the proposal make constant reference to comitology.
Ehdotuksen säännöksissä viitataan lisäksi jatkuvasti komiteamenettelyyn.
EnglishOf course, we are faced with constant dilemmas in exercising and applying these rules.
Näiden sääntöjen täytäntöönpanossa ja soveltamisessa on tietenkin jatkuvia ongelmia.
EnglishAll this has received, and will continue to receive, constant attention.
Kaikkeen tähän on jatkuvasti kiinnitetty ja kiinnitetään jatkossakin huomiota.
EnglishThe coastal territories are the focus of constant antagonism and conflict.
Rannikkoalueilla esiintyy keskittyneesti vastakkaisuuksia ja toistuvia ristiriitoja.
EnglishWhat can the EU do about this constant mutual bloodletting on Russian territory?
Mitä EU voi tehdä tälle jatkuvalle molemminpuoliselle verenvuodatukselle Venäjän alueella?
EnglishThere you are, that is what we must do and we must be constant in our endeavours.
Näin meidän on tehtävä ja meidän on oltava uskollisia pyrkimyksillemme.