Engelsk-finsk oversættelse af "constitutional"

EN

"constitutional" finsk oversættelse

EN constitutional
volume_up
{adjektiv}

constitutional
The United Kingdom is a constitutional monarchy and parliamentary democracy.
Yhdistynyt kuningaskunta on perustuslaillinen monarkia ja parlamentaarinen demokratia.
Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Tanska on perustuslaillinen monarkia, jonka nykyinen perustuslaki on vuodelta 1953.
This is popular psychology into which the Constitutional Treaty has tumbled.
Perustuslaillinen sopimus on juuri törmännyt tällaiseen kansanomaiseen ajatteluun.

Synonymer (engelsk) for "constitutional":

constitutional

Eksempelsætninger "constitutional" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat constitutes fundamental assent to the content of the constitutional treaty.
Tämä tarkoittaa, että perustuslakisopimuksen sisältö hyväksytään pohjimmiltaan.
EnglishIn my opinion the rejected draft Constitutional Treaty offers this very prospect.
Hylätty perustuslakisopimusluonnos tarjosi juuri tällaisen tulevaisuudennäkymän.
EnglishThe Constitutional Treaty would have enabled the EU to process the enlargement.
Perustuslakisopimus olisi mahdollistanut EU:lle laajentumisprosessin jatkamisen.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Mikään kansallinen perustuslakituomioistuin ei voi määrätä yhteisön oikeudesta.
EnglishWe have not sought any real ways out of the constitutional crisis facing Europe.
Emme ole etsineet todellisia ratkaisuja Euroopan unionin perustuslakikriisiin.
EnglishThe weakness of Ukraine's constitutional framework has also contributed to this.
Ukrainan perustuslakijärjestelmän heikkous on myös osaltaan vaikuttanut tähän.
English      Mr President, we are all aware that the Constitutional Treaty is bad news.
      Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että perustuslakisopimus on huono uutinen.
EnglishWe state that this Constitutional Treaty is stable but capable of being modified.
Toteamme, että perustuslakisopimus on vakaa, mutta siihen voidaan tehdä muutoksia.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Perustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
English'Constitutional Treaty'.
Mietinnössä muun muassa kannatetaan hylättyä "perustuslakia koskevaa sopimusta".
EnglishThe resolution approves the Constitutional Treaty and calls for its ratification.
Päätöslauselmassa hyväksytään ja kehotetaan ratifioimaan perustuslakisopimus.
EnglishIn reality, moreover, the Constitutional text could have been more ambitious.
Todellisuudessa perustuslakiteksti olisi lisäksi voinut olla kunnianhimoisempi.
EnglishThis is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.
Se on kehitystä, joka on oikeastaan täysin päinvastaista kuin oikeusvaltioajatus.
EnglishAny other interpretation would, after all, lead to constitutional difficulties.
Mikä tahansa muu tulkinta johtaisi itse asiassa perustuslaillisiin ongelmiin.
EnglishThere are indeed serious costs derived from not having a constitutional treaty.
Perustuslakisopimuksen puutteesta seuraa todellakin merkittäviä kustannuksia.
EnglishThe initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
Alussa tietyissä jäsenvaltioissa esiintyneet perustuslailliset ongelmat on ratkaistu.
EnglishWe need a few days to grasp and to assess the situation in the Constitutional Court.
Tarvitsemme muutaman päivän tilanteen arvioimiseksi perustuslakituomioistuimessa.
EnglishInternational law, Community law, national constitutional law (continuation)
Kansainvälinen oikeus, yhteisön oikeus, kansallinen valtiosääntöoikeus (jatkoa)
EnglishWe demand the maintenance of human rights, democracy and constitutional law.
Vaadimme ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista.
EnglishI want to argue here for the clear legal concept of a constitutional treaty.
Kannatan tässä yhteydessä selkeää oikeudellista käsitettä perustuslakisopimus.