Engelsk-finsk oversættelse af "cripple"

EN

"cripple" finsk oversættelse

volume_up
cripple {substantiv}

EN cripple
volume_up
{substantiv}

1. nedsættende

cripple
volume_up
rampa {substantiv} [nedsæt.]
If I am a cripple in Ireland, I am a cripple in Europe.
Jos olen rampa Irlannissa, olen rampa muuallakin Euroopassa.
The Communist system, to borrow the words of Alexander Solzhenitsyn, was based on lies and terror, and was a crippled system that was unacceptable to human nature.
Kommunistinen järjestelmä, lainatakseni Alexander Solzhenitsynin sanoja, perustui valheisiin ja terroriin, ja se oli rampa järjestelmä, jota ihmisluonto ei voinut hyväksyä.
cripple
volume_up
invalidi {substantiv} [nedsæt.]
cripple
volume_up
vammainen {substantiv} [nedsæt.]

Synonymer (engelsk) for "cripple":

cripple

Eksempelsætninger "cripple" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThese proposals will cripple British ability to compete in Europe.
Nämä ehdotukset vahingoittavat Britannian kilpailukykyä Euroopan unionissa.
EnglishYet legislation like this will cripple their very existence.
Silti tämän kaltaisella lainsäädännöllä vaarannetaan niiden koko olemassaolo.
EnglishLate payments can cripple companies with their cash-flow situation.
Maksuviivästykset voivat heikentää yritysten maksuvalmiutta.
EnglishI therefore beg you: let us not cripple Europe, because the governments are already crippling their own economies at home.
Vetoan siksi teihin: ei rampauteta EU:ta, koska hallitukset rampauttavat jo omat taloutensa kotona.
EnglishInterest charges often weigh down heavily on the budgets of the developing countries, and, in some cases, cripple further development.
Korkomenot rasittavat usein merkittävästi kehitysmaiden budjetteja ja joissakin tapauksissa estävät kehitystä.
EnglishGas will continue to flow out until the fault has been repaired, because if water got inside, it would cripple the pipeline completely.
Kaasu jatkaa virtaamistaan, kunnes vika on korjattu, koska jos sen sisään pääsisi vettä, se rampauttaisi putken kokonaan.
EnglishHowever, all the striking businessmen managed to do was to cripple the country's economy before retreating in disarray.
Lakkoilevat liikemiehet eivät kuitenkaan kyenneet muuhun kuin lamauttamaan maan talouden ennen epäjärjestyksessä tapahtunutta vetäytymistään.
EnglishCreating more rules for EU producers to abide by will cripple them and their industry and no amount of subsidy will save them.
Jos EU:n tuottajille laaditaan lisää säännöksiä noudatettaviksi, heidän toimintansa lamaantuu eikä heitä pelasteta enää millään tuilla, olivatpa ne kuinka suuria tahansa.
EnglishIf the European governments do not change their attitudes soon, a treaty will be drawn up in Nice which guarantees to cripple the Union once it has been enlarged.
Jos Euroopan hallitukset eivät muuta asenteitaan ajoissa, Nizzassa saadaan aikaan sopimus, joka takaa sen, että unioni lamaantuu laajentumisensa jälkeen.
EnglishAnyone who thinks that this would cripple the rich industrial nations should take note of the fact that the Iraq war costs the USA USD 150 million every day.
Niiden, jotka ajattelevat tämän horjuttavan rikkaita teollisuusmaita, on syytä ottaa huomioon, että Irakin sota maksaa Yhdysvalloille 150 miljoonaa dollaria päivittäin.
EnglishACP countries should not have to choose between trade agreements which may damage their local/regional markets or barriers which cripple their export markets.
AKT-maita ei tulisi pakottaa valitsemaan paikallisia tai alueellisia markkinoita mahdollisesti vahingoittavien kauppasopimusten ja vientimarkkinat lamauttavien esteiden välillä.