Engelsk-finsk oversættelse af "to crop up"

EN

"to crop up" finsk oversættelse

EN to crop up
volume_up
{verbum}

to crop up (også: to pop up)
to crop up (også: to develop, to emerge, to turn out)

Lignende oversættelser "to crop up" på finsk

crop substantiv
to crop verbum
up adjektiv
up adverbium
up præposition
Finnish

Eksempelsætninger "to crop up" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am concerned that in reality the contents of the 1998 ILO Conference will crop up.
Huolenaiheenani on ILO:n vuoden 1998 konferenssin keskeisten asioiden täytäntöönpano.
EnglishOn the other hand, contentious issues that crop up repeatedly must be dealt with quickly.
Toisaalta toistuvasti esiin putkahtavat kiistanalaiset asiat on käsiteltävä nopeasti.
EnglishProblems will also crop up associated with having the necessary workforce and the extent of their training.
Ongelmia ilmenee myös tarvittavan työvoiman saamisessa ja sen valmennuksen laajuudessa.
EnglishSuch tragedies will clearly not occur in precisely this area but will crop up elsewhere.
Sellaisia tragedioita ei tule tietenkään täsmälleen samalla alueella, vaan niitä ilmaantuu jossain muualla.
EnglishBut this problem will crop up again as soon as Europol is given executive responsibility for good.
Se muodostuu kuitenkin ongelmaksi heti, kun Europolille myönnetään lopullisesti myös toimeenpanovaltuudet.
EnglishWe are aware of the cases which crop up time and again.
Tiedämme, että on tapauksia, jotka toistuvat yhä uudelleen.
EnglishThis is a problem that is going to crop up on a regular basis.
Tämä ongelma toistuu säännöllisesti.
EnglishBelarus may once again crop up under topical and urgent matters in the European Parliament in September.
Ehkä Valko-Venäjä on jälleen ajankohtaisten ja kiireellisten aiheiden joukossa Euroopan parlamentin istunnossa syyskuussa.
EnglishThe same arguments crop up time and again.
Tästä asiasta esitetään aina samat perustelut.
EnglishI intend to pay a great deal of attention to safety and security issues, which sometimes urgently crop up in this sector.
Aion kiinnittää paljon huomiota turvallisuuskysymyksiin, jotka tällä alalla tulevat joskus kiireellisesti esiin.
EnglishWe are all aware that, when problems crop up, the simplest way to deal with them is by means of incentives and assistance.
Me kaikki tiedämme, että jos esiintyy ongelmia, yksinkertaisinta on ratkaista ne kannustavin menetelmin, tukitoimin.
EnglishWhat is the Council's view on this issue, which is an extremely important issue and one which will no doubt crop up again in the future?
Mikä on neuvoston kanta tähän erittäin merkittävään asiaan, johon tulemme törmäämään tulevaisuudessakin?
EnglishAnd if I was to put money on it, I would put money on -- in a very unscientific way -- that that these things would also crop up at the LHC.
Voisin lyödä vetoa, hyvin epätieteellisellä tavalla -- että nämä asiat myös pullahtavat esiin LHC:ssä.
EnglishScandals crop up again and again.
EnglishThe aims of the fund relate to the challenges that crop up in integration and therefore complement measures under the European Social fund.
Rahaston tavoitteet liittyvät kotouttamisessa ilmeneviin haasteisiin ja täydentävät siten Euroopan sosiaalirahaston toimia.
EnglishWhat I am saying on my own behalf, not on behalf of the Commission, is that bureaucratic issues are bound to crop up.
Siinä vaiheessa joudumme nimittäin usein, enkä sano tätä komission nimissä, vaan henkilökohtaisena huomautuksenani, väistämättömien byrokraattisten ongelmien eteen.
EnglishRather, these are standard wordings that constantly crop up again and again in the reports by the Committee on Constitutional Affairs.
Nämä ovat pikemminkin vakiomuotoisia lauseita, joita saadaan kerta toisensa jälkeen lukea perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnöistä.
EnglishLast but not least, we need a long memory, for the issue of legislation will crop up on the agenda more frequently in the near future.
Lopuksi tarvitsemme kaikkein tärkeimmän asian: tarvitsemme hyvän muistin, sillä me tulemme puhumaan täällä parlamentissa lähiaikoina entistä useammin lainsäädännöstä.
EnglishThe Commission most definitely intends to encourage all interested parties to keep the Commission abreast of all the possible problems which could crop up.
Komissio aikoo varmasti kannustaa kaikkia kiinnostuneita osapuolia ilmoittamaan komissiolle kaikista mahdollisista ongelmista, joita saattaa esiintyä.
EnglishI, too, am firmly convinced of the rightness of the Commission's strategy for dealing with any problems that may crop up, and for doing so in the manner proposed.
Olen itsekin täysin vakuuttunut siitä, että komissio on valinnut oikean strategian mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi esitetyllä tavalla.