Engelsk-finsk oversættelse af "crude"

EN

"crude" finsk oversættelse

EN crude
volume_up
{adjektiv}

crude (også: brutal, brutish, cruel, flagitious)
volume_up
raaka {adj.}
Even though the countries themselves differ, the reason is almost always the same: raw materials and crude oil.
Vaikka maat ovat keskenään erilaisia, syyt ovat miltei aina samat, nimittäin raaka-aineet ja raakaöljy.
Capitalism is not civilization or humanism, but the crude and ruthless pursuit of profit.
Kapitalismi ei ole sivistystä tai humanismia, vaan raakaa voitontavoittelua keinoista välittämättä.
It has no crude oil, unlike the Middle East, but it does have a raw material which is needed for the production of mobile phones: coltan.
Maassa ei ole raakaöljyä, kuten Lähi-idässä, mutta maassa on raaka-ainetta, jota tarvitaan matkapuhelinten valmistukseen eli kolumbiitti-tantaliittia.
crude (også: abrasive, abrupt, brushy, coarse)
volume_up
karkea {adj.}
This is a crude and indiscriminate instrument.
Tämä on karkea ja arvostelukyvytön väline.
The Katiforis report is a crude apology for the broad economic policy guidelines of the Member States.
(FR) Katiforisin mietintö on jäsenvaltioiden talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja koskeva karkea puolustuspuhe.
crude (også: callous, chill, chilly, clinical)
volume_up
kylmä {adj.}
crude (også: blunt, cold, curt, dour)
volume_up
tyly {adj.}
To dismiss this as insignificant, as some have done, is either a crude negotiating posture or a failure to do the necessary maths.
Tämän sivuuttaminen merkityksettömänä, kuten jotkut tekevät, on joko tyly neuvotteluasenne tai kyvyttömyyttä tehdä tarvittavat laskutoimitukset.
crude

Eksempelsætninger "crude" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAll efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Kaikki toimet olisi suunnattava raakaöljyn porauksen turvallisuuden lisäämiseen.
EnglishThat is, investing both in the production of crude oil and in the refining business.
Tämä tarkoittaa siis investoimista raakaöljyn tuotantoon sekä jalostustoimintaan.
EnglishEU-wide, the use of biomass already makes up more than half the crude oil units.
Biomassan käyttö kattaa EU: n laajuisesti jo nyt yli puolet säästetystä raakaöljystä.
EnglishInstead, you present the crude Framework Decision on combating terrorism.
Sen sijaan esittelette keskentekoisen puitepäätöksen terrorismin torjumisesta.
EnglishToday, moreover, Azerbaijan is the principal supplier of crude oil to the European Union.
Azerbaid?an on lisäksi nykyään tärkein raakaöljyn toimittaja Euroopan unionille.
EnglishThe Prestige was carrying twice as much crude oil in its tanks as the Erika.
Prestige kuljetti säiliöissään kaksi kertaa enemmän raakaöljyä kuin Erika.
EnglishQuite the opposite in fact, crude-oil prices are lower than before the oil crises.
Päinvastoin, raakaöljyn hinnat ovat alhaisemmat kuin ennen öljykriisejä.
EnglishIt is essential to make the most effective and efficient use of crude oil.
On tärkeää käyttää raakaöljyä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.
EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Tämän vuoksi kaikki tämä saattaa tosiaan olla moukkamaista, mutta hieman käytännöllisempää.
EnglishSince then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
Sen jälkeen raakaöljyn hinta on laskenut yli 100 dollaria alle 40 dollariin tynnyriltä.
EnglishCurrently, the erratic movement of the crude market is causing problems.
Tällä hetkellä ongelmia aiheuttaa raakaöljymarkkinoiden arvaamaton kehitys.
EnglishUnder pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
Painostuksen alla esittelijä turvautui karkeaan menettelytavoilla kikkailuun.
EnglishIn fact, the US itself is highly and increasingly dependent on crude oil imports.
Tosiasiassa Yhdysvallat on itse suuressa ja enenevässä määrin riippuvainen raakaöljyn tuonnista.
EnglishWell, the workers of this company have seen how crude these lies were.
No, nyt tämän yrityksen työntekijät ovat havainneet, miten karkeita nämä valheet olivat.
EnglishCrude misuse of power hampers development and perpetuates poverty.
Tämä törkeä vallan hyväksikäyttö estää kehityksen ja pitää yllä köyhyyttä.
EnglishThe presence of a major oil refinery for Saudi crude is well known.
Kuten tunnettua, maassa on merkittävä Saudi-Arabian raakaöljyn jalostamo.
EnglishOn the other hand, China is the world’s third largest importer of crude oil.
Toisaalta Kiina on maailman kolmanneksi suurin raakaöljyn tuoja.
EnglishWe also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
Mahdollisimman pian pitää eriyttää muutkin raakaöljylähteet.
EnglishAre they interested in climate change or in the price of crude oil?
Ovatko maat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta vai raakaöljyn hinnasta?
EnglishBut simply to say that we cut them all by 10% is a very crude mechanism.
Mutta se, että niiltä kaikilta suoraa päätä leikataan 10 prosenttia on varsin rajua toimintaa.