Engelsk-finsk oversættelse af "design"

EN

"design" finsk oversættelse

volume_up
design {substantiv}
FI

"design" engelsk oversættelse

volume_up
design {substantiv}
EN

EN design
volume_up
{substantiv}

1. generel

design (også: aim, direction, function, idea)
volume_up
tarkoitus {substantiv}
Joint research at EU level is designed to complement national research programmes.
EU:n tason yhteisen tutkimustyön on tarkoitus täydentää kansallisia tutkimusohjelmia.
Are these changes designed to pave the way for a common EU defence?
Onko näillä muutoksilla tarkoitus valmistella siirtymistä EU: n yhteiseen puolustukseen?
This is the shortcoming on certain job markets which this directive is designed to rectify or prevent in future.
Direktiivillä vuokratyöstä onkin tarkoitus estää tai korjata kyseinen joillain työmarkkinoilla esiintyvä haitta.
volume_up
suunnittelu {substantiv}
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
"Jos suunnittelu on näkövammaisten kannalta onnistunut, se on onnistunut kaikkien kannalta."
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Rahtivaunujen suunnittelu ei kuitenkaan ole komission asia.
The design of the building is not entirely to my taste.
Rakennuksen suunnittelu ei ole täysin minun makuuni.
design (også: formatting, formulation)
volume_up
muotoilu {substantiv}
Premium design, slim body, and powerful performance. Best Buy
Huippuluokan muotoilu, ohut runko ja tehokas suorituskyky.
Experience modern design and premium finish for comfortable use in either hand.
Nykyaikainen muotoilu ja korkeatasoinen viimeistely sopivat sekä vasen- että oikeakätisille.
With clean lines and sleek design, it’s stunning any way you look at it.
Selkeälinjainen ja tyylikäs muotoilu näyttää hyvältä mistä kulmasta tahansa.
design (også: blueprint, draft, plan, program)
volume_up
suunnitelma {substantiv}
The design was submitted to the relevant authorities of the City of Frankfurt for planning permission.
Suunnitelma toimitettiin Frankfurtin kaupungin viranomaisille rakennuslupaa varten.
January 2005: COOP Himmelb(l)au winning design for the ECB’s new premises after the revision phase
Tammikuu 2005: COOP Himmelb(l)aun voittoisa suunnitelma EKP:n uusiksi toimitiloiksi viimeistelyvaiheen jälkeen.
If so, could the institutions design such a page jointly in order to optimize its usefulness?
Jos tälläinen suunnitelma on olemassa, voisivatko toimielimet laatia sivun yhdessä, jotta siitä tulisi mahdollisimman toimiva?
design
volume_up
design {substantiv}
The plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Kyseessä on yritys nimeltä Mura European Fashion Design, joka on irtisanonut 2 554 työntekijää.
This is Technology, Entertainment, Design and there's a dairy cow.
Tämä on Technology, Entertainment, Design ja tuossa on lypsylehmä.
Fourthly, non-technological innovations, including in terms of design, services and cultural creativity, are also important factors.
Neljänneksi muut kuin teknologiset innovaatiot, kuten design, palvelut ja luova kulttuuri, ovat myös tärkeitä tekijöitä.
design (også: formula, mock-up, mockup, model)
volume_up
malli {substantiv}
The future design of the cohesion policy depends on the decision we will take together.
Koheesiopolitiikan tuleva malli riippuu päätöksestä, jonka yhdessä teemme.
Its adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Mukautettava kaksitoiminen malli näyttää hyvältä ja toimii sekä tablettina että kannettavana.
A new design for the computerised transit system has been put forward which is more practical and realistic and less ambitious.
On esitetty uusi tietokoneistetun Transit-järjestelmän malli. Malli on käytännöllisempi ja etenkin realistisempi ja vähemmän kunnianhimoinen.
design (også: figure, pattern, plot, set)
volume_up
kuvio {substantiv}
A picture, colour or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii työpöydälle avattujen ikkunoiden taustakuvana.
The desktop background, also called wallpaper, is a picture, color, or design on the desktop.
Työpöydän tausta (eli taustakuva) on työpöydälle asetettu kuva, väri tai kuvio.
A picture, color, or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
Kuva, väri tai kuvio, joka toimii työpöydälle avattujen ikkunoiden taustakuvana.
design (også: idea, intention)
volume_up
aikomus {substantiv}

2. arkitektur

design
volume_up
piirrustus {substantiv}
design
volume_up
piirrustukset {substantiv}

Eksempelsætninger "design" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt could be described as a patchwork quilt: it lacks any grand design or focus.
Sitä voisi kuvata sanalla tilkkutäkki, siitä puuttuvat suuri linja ja painopisteet.
EnglishThere are therefore powerful reasons to amend our policy and to design a new one.
Politiikan tarkistamiseen ja uuden politiikan laatimiseen on näin ollen vahvat syyt.
EnglishIt has created essential linkages that will enable our political design to progress.
Se on luonut tärkeät yhteydet, joiden avulla poliittinen suunnittelutyö voi edetä.
EnglishThere is reason enough to think that this was not by accident, but by design.
On riittävästi syitä ajatella, ettei tämä tapahtunut sattumalta vaan suunnitellusti.
EnglishI am also pleased that you talk about the design benefiting the Tibetan people.
Olen myös iloinen siitä, että sanoitte suunnittelusta olevan hyötyä Tiibetin kansalle.
EnglishVehicle manufacturers have a right to benefit from their investment in design.
Autoteollisuudella on oikeus hyötyä tekemistään suunnitteluinvestoinneista.
EnglishThe requisite security measures have been integrated into the landscape design.
Tarvittavat turvallisuusjärjestelyt on sisällytetty maisemasuunnitelmaan.
EnglishThe regulation to decide on a Community design and model would then be examined.
Sen jälkeen on vielä käsiteltävä asetusta, jotta yhteisön mallisuojasta voidaan päättää.
EnglishDesign and maintain a simple, public-facing website with no additional hosting fees.
Luo yksinkertainen julkinen sivusto ja ylläpidä sitä ilman lisäkustannuksia.
EnglishSo, they’re great examples, I think, of exploration and experimentation in design.
He ovat mielestäni hieno esimerkki tutkimisesta ja kokeilusta muotoilussa.
EnglishAnd the design of the Commission for tomorrow is being prepared for the next Commission.
Lisäksi tulevaisuuden komission muotoa valmistellaan seuraavaa komissiota varten.
EnglishIt was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.
Arviointiperusteena on hyvin kyseenalaisesti käytetty lentokonetyyppiä eikä suoritustasoa.
EnglishThey will be carefully restored and remain distinctive components of the site’s design.
Rakennukset entisöidään huolella, ja niistä tulee olennainen osa uusia toimitiloja.
EnglishYou can also click Colors and Fonts on the Design tab to create your own theme.
Voit myös luoda oman teeman valitsemalla Rakenne-välilehden Värit- ja Fontit-vaihtoehtoja.
EnglishAnd so, the parallel thing holds with technology, entertainment and design, I believe.
Joten vastaava pitää paikkansa teknologian, viihteen ja muotoilun osalta, uskoakseni.
EnglishIn a charming interlude, the 11-year-old praises the timeless design of her instrument.
Ihastuttavalla tauolla 11-vuotias viulisti ylistää soittimensa ajatonta suunnittelua.
EnglishFluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
Sujuvaa, miellyttävää ja kätevää käyttöliittymää on helppo mukauttaa.
EnglishThe second was about the eco-design measure for fridges and TV sets.
Toinen koski jääkaappien ja televisioiden ekologisen suunnittelun toimenpiteitä.
EnglishIt also takes very seriously the need to improve design standards for cars.
Siinä myös suhtaudutaan hyvin vakavasti tarpeeseen parantaa autonsuunnittelustandardeja.
EnglishOnly this sort of approach will act as any real incentive in eco-design.
Vasta tällainen lähestymistapa todella kannustaa ekologiseen suunnitteluun.