Engelsk-finsk oversættelse af "destructive"

EN

"destructive" finsk oversættelse

FI

EN destructive
volume_up
{adjektiv}

destructive (også: baneful, calamitous, devastating, disastrous)
A destructive neoliberal concept has been turned into socially responsible legislation.
Tuhoisa uusliberaali käsite on muutettu sosiaalisesti vastuulliseksi lainsäädännöksi.
Such a destructive cry of despair demands a serious political answer.
Tällainen tuhoisa epätoivo vaatii vakavaa poliittista vastausta.
We have to assist developing countries to leapfrog our destructive fossil fuel path.
Meidän on autettava kehitysmaita välttämään oma tuhoisa fossiilisten polttoaineiden käyttöhistoriamme.
destructive (også: baleful, pernicious)
What they tend to forget is the brutal, inhumane and destructive way in which reform was managed during the Thatcher years in Britain.
Se, mikä yleensä unohdetaan, on brutaali, epäinhimillinen ja turmiollinen tapa, jolla uudistusta hallinnoitiin pääministeri Thatcherin vuosina Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
destructive (også: counterproductive, evil, harmful, malicious)

Eksempelsætninger "destructive" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe primary task of the EU should be to reform the Union’s destructive policies.
EU:n ensisijaisena tehtävänä tulisi olla EU:n tuhoisien toimintatapojen uudistaminen.
EnglishFortunately, that disaster did not have the same destructive power or scale.
Onneksi tällä katastrofilla ei ollut yhtä tuhoisia seurauksia ja ulottuvuuksia.
EnglishMr President, racism is one of the most destructive phenomena in society.
Arvoisa herra puheenjohtaja, rasismi kuuluu yhteiskunnan tuhoisimpiin ilmiöihin.
EnglishInactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Toimettomuus on paljon vahingollisempaa kuin monet meistä luulevat tai tietävät.
EnglishThese destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.
Nämä haitalliset erot vääristävät kilpailua ja koko Euroopan unionin markkinoita.
EnglishAren't those negative emotions, or destructive emotions, inherent to the nature of mind?
Eivätkö negatiiviset tai vahingolliset tunteet ole myötäsyntyisiä mielellemme?
EnglishIn agriculture that has contributed considerably to the destructive developments.
Se on johtanut maatalousalalla erityisen huonoihin kehitystuloksiin.
EnglishRecently, destructive flooding has become a yearly, seasonal phenomenon.
Viime aikoina tuhoisista tulvista on tullut vuotuinen, kausittainen ilmiö.
EnglishThis is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
Tässä on kyse järjestelmästä, jossa inhimillinen ahneus voi levitä ja aiheuttaa tuhoa.
EnglishNationalism is far more destructive and the Union far more fragile than many people realize.
Nationalismi on tuhoisampaa ja Euroopan unioni on särkyvämpi, kuin moni luuleekaan.
EnglishAre its suggestions so destructive that the speaker simply could not face them?
Ovatko ehdotukset niin huonoja, ettei aiempi esittelijä voinut yksinkertaisesti omaksua niitä?
EnglishBut unsustainable and unacceptable economic growth is socially destructive.
Mutta kestämätön ja hyväksyntää vailla oleva talouskasvu on yhteiskunnan kannalta tuhoisaa.
EnglishSo, there are natural antidotes to emotions that are destructive to our inner well-being.
On olemassa luonnollisia vastamyrkkyjä tunteille, jotka vahingoittavat hyvinvointiamme.
EnglishFinance must play a constructive role, and not a destructive one, in our economies.
Rahoituksella on oltava talouksissamme rakentava, ei tuhoava asema.
EnglishWe believe that the EU’s destructive and immoral fisheries agreements should be abolished.
Mielestämme EU:n tuhoisat ja epäeettiset kalastussopimukset on kumottava.
EnglishSet against the provisions of the UN Convention, much of what we do is downright destructive.
Paljon siitä, mitä teemme, on selkeästi sopimuksessa olevien velvoitteiden vastaista.
EnglishRumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
Kuulopuheet voivat olla tuhoisia ja saattavat jopa edesauttaa epidemian leviämistä.
EnglishIt is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
Se vaikuttaa entistä tuhoisammin sananvapauteen, kirjoittamisvapauteen ja jopa ajatuksenvapauteen.
EnglishBut there are also destructive elements which must be opposed.
Siinä on kuitenkin myös tuhoisia elementtejä, joita vastaan on luotava vastavoimia.
EnglishThis regulatory is intolerable and destructive of freedom.
Tällainen säännöstöön perustuva vallankaappaus on kestämätön ja tuhoaa vapauden.