EN disabled
volume_up
{flertal}

1. "the disabled"

disabled
An ageing society and the disabled require increasing volumes of health and care services.
Ikääntyvä yhteiskunta ja vammaiset tarvitsevat yhä enemmän terveys- ja hoitopalveluita.
Most people who are disabled want to live a life of independence and to have a job.
Useimmat vammaiset pyrkivät itsenäiseen elämään ja hankkimaan itselleen oman työpaikan.
Disabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Vammaiset alkavat suuttua saamansa huomion vähyyteen.
disabled

Synonymer (engelsk) for "disabled":

disabled

Eksempelsætninger "disabled" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt should be pointed out that anyone can become disabled at any point in life.
On syytä korostaa sitäkin, että kuka tahansa voi hetkenä minä hyvänsä vammautua.
EnglishDisabled people still do not have the right to a proper place in our societies.
Vammaisilla ei vieläkään ole oikeutta asianmukaiseen paikkaansa yhteisöissämme.
EnglishSome weeks ago, I welcomed a group of visitors that included some disabled people.
Muutama viikko sitten otin vastaan vierailijaryhmän, jossa oli myös vammaisia.
EnglishIf your computer's infrared capability is not working, infrared might be disabled.
Jos tietokoneen infapunaominaisuus ei toimi, infrapuna on ehkä poistettu käytöstä.
English(Laughter) I thought, "Well, that's amazing, because I don't feel disabled."
(Naurua) Ajattelin: "No, se on ihmeellistä, koska en tunne itseäni vammaiseksi."
English   Mr President, last week, we had an excellent Parliament for the Disabled.
   Arvoisa puhemies, viime viikolla kokoontui erinomainen vammaisten parlamentti.
EnglishTherefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
Siksi nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden edut ovat olennaisia.
English2003 is the year of the disabled, and this should be in the forefront of our minds.
Vuosi 2003 on vammaisten vuosi, ja sen pitäisi olla etualalla ajatuksissamme.
EnglishIn this difficult climate, the situation for disabled persons is getting worse.
Tässä vaikeassa tilanteessa vammaisten asema on heikkenemässä entisestään.
EnglishWe saw fantastic new applications which make life for the disabled better.
Näimme loistavia uusia sovelluksia, jotka tekevät vammaisten elämästä paremman.
EnglishThis does not in any way mean that the Council has no concern for disabled people.
Se ei tarkoita, etteikö neuvosto kantaisi minkäänlaista huolta vammaisista.
EnglishHe then turned to being a waterskier and was a champion disabled waterskier.
Hänestä tuli sitten vesihiihtäjä, ja hän oli vesihiihdon mestari vammaisurheilussa.
EnglishThe Commission has issued guidelines for the recruitment of disabled people.
Komissio on laatinut vammaisten henkilöiden työhönottoa koskevat ohjesäännöt.
EnglishWhen we make society better for the disabled, it is better for all of us.
Kun teemme yhteiskunnasta paremman vammaisille, se on parempi meille kaikille.
EnglishUntil now, disabled persons have been refused equal access to education.
Tähän asti vammaisilta henkilöiltä on evätty yhdenvertainen pääsy koulutukseen.
EnglishIt appears that there, the disabled do not have any rights, let alone dignity.
Näyttää siltä, että tältä osin vammaisilla ei ole oikeuksia ihmisarvosta puhumattakaan.
EnglishIt is estimated that women account for 51% of the overall disabled population.
Arvioiden mukaan vammaisia naisia on 51 prosenttia kaikista vammaisista.
EnglishThis is a long-awaited directive and it is extremely important to disabled people.
Tätä direktiiviä on odotettu kauan, ja se on äärimmäisen tärkeä vammaisille henkilöille.
EnglishOut of the 645 candidates entered on the reserve lists, not a single one is disabled.
Varallaololistoille kirjatun 645:n henkilön joukossa ei todella ole yhtään vammaista.
EnglishFinally, I am pleased that we have a section in the report on disabled peoples' rights.
Olen iloinen siitä, että raportissa on vammaisten oikeuksia käsittelevä osa.