Engelsk-finsk oversættelse af "to disprove"

EN

"to disprove" finsk oversættelse

EN to disprove
volume_up
[disproved|disproved] {verbum}

to disprove (også: to belie, to explode)
That is, of course, a statement that the Germans are welcome to disprove.
Tämän väitteen saksalaiset voivat tietysti vapaasti osoittaa vääräksi.
Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Meidän pitää ryhtyä toimiin heti ja osoittaa vääräksi vanha englantilainen sananlasku "veden arvon ymmärtää kun kaivo on tyhjä".
The many fine words really must now give way to deeds, and our task is simply to disprove the venerable saying 'You can't teach an old dog new tricks'.
Monien hienojen sanojen on nyt todellakin annettava tietä toimille, ja meidän tehtävämme on vain osoittaa vääräksi vanha sanonta ”vanha koira ei opi uusia temppuja”.

Eksempelsætninger "to disprove" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is impossible for governments to constantly check claims on packaging and then to disprove them.
Viranomaisten on mahdotonta tarkastaa jatkuvasti tuotteisiin liitettyjä väitteitä ja osoittaa ne virheellisiksi.
EnglishNobody has so far been able convincingly to disprove information that such experiments have also been carried out with human beings.
Kukaan ei ole todistanut vääriksi niitä tietoja, joiden mukaan kokeita on tehty myös ihmisillä.
EnglishWhat we want here, President, is the scientific evidence to prove or disprove the French case and we want an immediate resolution.
Arvoisa puhemies, me haluamme nimenomaan tieteellisiä todisteita, joilla Ranskan toimet osoitetaan oikeiksi tai vääriksi, ja me haluamme päätöslauselman välittömästi.
EnglishWe know that the principle of herb and spice producers having to disprove a legal presumption of harmfulness for each product individually is contentious.
Tiedämme, että periaate, jonka mukaan yrttien ja mausteiden tuottajien on kumottava oletus jokaisen tuotteen haitallisuudesta yksittäin, on ristiriitainen.
EnglishMr President, just as one swallow does not make a summer, neither does one cold winter disprove theories of climate change and global warming.
(EN) Arvoisa puhemies, aivan kuten yksi pääsky ei tee kesää, ei myöskään yksi kylmä talvi todista ilmastonmuutosta ja ilmaston lämpenemistä koskevia teorioita vääriksi.
EnglishOne problem is that a lot of experts say that these cumulative effects are unfounded, but we have nothing to prove or disprove this.
Yhtenä ongelmana on, että monet asiantuntijat sanovat näiden kumulatiivisten vaikutusten olevan perusteettomia, mutta tämän väitteen oikeaksi tai vääräksi osoittamiseksi ei ole todisteita.
EnglishIt is probably not for me to confirm or disprove Malraux's prediction, some time ago, that either the coming century would be religious or it would never come about.
Ehkä ei ole minun tehtäväni vahvistaa tai mitätöidä Malraux´n jo mahdollisesti tekemää ennustusta hänen julistaessaan, että seuraavasta vuosisadasta tulee uskonnollinen tai sitten ei tule.