Engelsk-finsk oversættelse af "disturbance"

EN

"disturbance" finsk oversættelse

volume_up
disturbance {substantiv}

EN disturbance
volume_up
{substantiv}

disturbance (også: bother, dislocation, disruption, distraction)
volume_up
häiriö {substantiv}
This profound disturbance of ecosystems would destroy all prospects for future generations.
Ekosysteemien perusteellinen häiriö tuhoaisi kaikki tulevien sukupolvien mahdollisuudet.
It was just a disturbance that we were unable to take on on such a scale at this time.
Kyseessä oli pelkkä häiriö, jota emme kyenneet käsittelemään tuolloin näin laajamittaisesti.
I would like to point out once again that I have made an official warning about disturbance during the proceedings, and that incident was really a gross infringement of the Rules.
Viittaan vielä kerran siihen, että olen antanut järjestyksen häirinnästä - sehän oli juuri melko suuri häiriö - virallisen huomautuksen.
disturbance
volume_up
häiritseminen {substantiv}

Eksempelsætninger "disturbance" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe aim is to avoid a major disturbance of production patterns and land values.
Tarkoituksena on välttää suuret vaikutukset tuotantomalleihin ja maan arvoon.
EnglishMr President, I have a request in connection with yesterday's disturbance in the gallery.
Arvoisa puhemies, minulla on vain pyyntö, joka liittyy eiliseen välikohtaukseen.
EnglishTourism can also be a factor causing disturbance and leading to abuse.
Matkailu voi olla myös levottomuuksia aiheuttava ja väärinkäytöksiin johtava tekijä.
English(The President interrupted the speaker to reprimand some Members who were causing a disturbance)
(Puhemies keskeytti puhujan nuhdellakseen jäseniä, jotka aiheuttivat häiriötä.)
EnglishSteps must be taken to avoid such disturbance once and for all.
Olisi kerrankin syytä ryhtyä toimiin tällaisten häiriötekijöiden estämiseksi.
EnglishThe people in the south worry about the disturbance of the pace of life, but that is not a constant.
Etelässä ollaan huolissaan elämänrytmin häiriintymisestä. Mutta siitähän ei ole kysymys.
EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
Se vähentää myös haitallisia rajatylittäviä häiriöitä.
EnglishWe must not cause a disturbance in the holy market...
Jotta vältettäisiin häiriöt kaikkein pyhimmillä markkinoilla...
EnglishThe Community should not abandon the possibility of intervening in case of serious disturbance of the market.
Yhteisön ei pitäisi hylätä mahdollisuutta interventioon silloin, kun markkinat järkkyvät vakavasti.
EnglishThe screens have not been installed for the benefit of human inhabitants, but to prevent any possible disturbance to animals.
Aitoja ei ole pystytetty ihmisten takia, vaan estämään kaikki eläimiin kohdistuvat haitat.
EnglishSeabed disturbance in many coastal waters and deeper waters threatens biodiversity.
Monilla rannikkovesillä ja niitä syvemmillä vesillä harjoitettava merenpohjaan vaikuttava kalastus uhkaa biologista monimuotoisuutta.
EnglishThere is a risk of disturbance to the biological balance.
Biologinen tasapaino on vaarassa häiriytyä.
EnglishI would like to suggest that recorded votes during that disturbance should not count in the Bureau's bureaucratic system.
Haluaisin esittää, että puhemiehistö ei ottaisi huomioon kyseisen häiriön aikana toimitettuja äänestyksiä.
English., so that the debate can proceed without disturbance.
Tämän vuoksi päätimme kokeilla keskustelun päättämistä klo 11.50, jottei sille aiheutuisi häiriöitä.
EnglishIt may also be inconvenient for economic policy or foreign trade; it creates an enormous disturbance in these policy areas!
Se voi olla hankalaa myös talouspolitiikan tai ulkomaankaupan kannalta, se häiritsee valtavasti politiikan alueita!
EnglishRecent studies also show that there is a link between aircraft noise and sleep disturbance, health and learning ability.
Äskettäiset tutkimukset osoittavat, että lentomelu aiheuttaa unihäiriöitä ja terveysongelmia sekä heikentää oppimiskykyä.
EnglishReports say that some have been shot dead and that many more were wounded following a disturbance at one prison.
Tietojen mukaan muutamia on ammuttu kuoliaaksi ja monet muut ovat haavoittuneet yhdessä vankilassa puhjenneiden levottomuuksien takia.
EnglishHowever, it is regrettable if this degenerates into causing destruction, disturbance, threatening people and suppressing other views.
On kuitenkin valitettavaa, jos tästä seuraa hävitystä, häiriötä, ihmisten uhkailua ja poikkeavien näkemysten tukahduttamista.
EnglishOn several occasions, the population have filed complaints about noise nuisance, especially sleep disturbance caused by night flights.
Asukkaat ovat toistuvasti tehneet valituksia melun aiheuttamista haitoista, erityisesti nukkumista häiritsevien yölentojen osalta.
EnglishIt is all very well that you have not attended the debate, but when you are entering the Chamber, please do so in a manner that causes no disturbance.
Keskustelusta saa kyllä olla poissa, mutta kun tulette istuntosaliin, olkaa hyvä ja tehkää se keskustelua häiritsemättä.