Engelsk-finsk oversættelse af "to do it"

EN

"to do it" finsk oversættelse

EN to do it
volume_up
{verbum}

1. hverdags

to do it
volume_up
tehdä sitä {vb.} [hverd.] (harrastaa seksiä)
Purpose: the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves.
Tarkoitus, halu tehdä sitä mitä teemme jonkin itseämme suuremman palveluksessa.
We cannot do that by seeking to justify ourselves in terms of our attitudes to the war.
Emme voi tehdä sitä pyrkimällä itse oikeuttamaan sotaa koskevat asenteemme.
I cannot do this, even though I am chairman of the Committee on Budgetary Control.
En voi tehdä sitä, vaikka olen talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja.

Lignende oversættelser "to do it" på finsk

do substantiv
to-do substantiv
to do verbum
it pronomen
Finnish
IT substantiv
Finnish

Eksempelsætninger "to do it" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFirstly: Do we not already have the option of taking action against Switzerland?
Ensiksi: eikö meillä ole jo nyt mahdollisuus ryhtyä Sveitsin vastaisiin toimiin?
EnglishIf we do not seize this opportunity, we will be failing in our historic mission.
Laiminlyömme historiallisen velvollisuutemme, jos emme tartu tähän tilaisuuteen.
EnglishEU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
EU:n kansalaisilla on ja tulee olla oikeus etsiä työtä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishThe second issue is no less important and has to do with farmers on this border.
Toinen seikka, joka on yhtä tärkeä, koskee kyseisen rajaseudun maanviljelijöitä.
EnglishThe Commission is not in a position to tell individual Member States what to do.
Komissio ei voi kertoa yksittäisille jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä.
EnglishWhat we need to do now is to deal with the fallen timber as swiftly as possible.
Nyt tämä vahingoittunut puuaines on korjattava metsästä mahdollisimman nopeasti.
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
En tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
EnglishGenerally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
Yleisesti ottaen tuen teitä, mutta pyydän, ettei mieltä osoiteta istuntosalissa.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
Tärkeimmät tulokset on jo mainittu, eikä minun tarvitse muistuttaa teitä niistä.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jos emme pitäydy tosiasioissa, vaarannamme nähdäkseni tämän parlamentin maineen.
EnglishWe do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
Emme halua nähdä, että Kroatia estää sen jälkeen muiden ehdokkaiden pyrkimykset.
EnglishWe would not only support you in doing so but would also encourage you to do so.
Emme halua ainoastaan tukea teitä siinä vaan myös rohkaista teitä tekemään niin.
EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Siksi en ymmärrä tarvetta näiden nopeiden rajainterventioryhmien perustamiseen.
EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
On käynnistettävä keskustelu siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä saamillaan varoilla.
EnglishThankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
Onneksi myös budjettivaliokunta on luvannut toimia asian edellyttämällä tavalla.
EnglishThis year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
Tänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
EnglishWe do not want to restrict the right of European citizens to individual mobility.
Emme halua rajoittaa Euroopan kansalaisten oikeutta yksilölliseen liikkuvuuteen.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"