Engelsk-finsk oversættelse af "do you know"

EN

"do you know" finsk oversættelse

EN do you know
volume_up
[eksempel]

do you know
Do you know what the control is for and what it will do to your computer?
Tiedätkö, mikä on komponentin käyttötarkoitus ja miten se vaikuttaa tietokoneeseen?
Do you know what the file is for and what it will do to your computer?
Tiedätkö, mikä on tiedoston käyttötarkoitus ja miten tiedosto vaikuttaa tietokoneeseen?
Do you know where to find an appropriate training seminar?
Tiedätkö, mistä löydät sopivan koulutusseminaarin?

Lignende oversættelser "do you know" på finsk

do substantiv
to-do substantiv
to do verbum
you pronomen
you
Finnish
to know verbum

Eksempelsætninger "do you know" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishDo you know that, in recent years, 6 000 inspectors have gone looking for weapons?
Tiedättekö, että viime vuosina 6 000 asetarkastajaa on etsinyt aseita Irakista?
EnglishMr President, do you know the difference between sulphur dioxide and sulphur trioxide?
Arvoisa puhemies, tiedättekö, mitä eroa on rikkidioksidilla ja rikkitrioksidilla?
EnglishDo you know how much money was transferred under the US Marshall Plan?
Tiedättekö, miten paljon rahaa siirrettiin Yhdysvaltojen Marshall-avun nojalla?
EnglishDo you know many Member States that have legislation on optical radiation?
Tiedättekö montakin jäsenvaltiota, joissa olisi optista säteilyä koskevaa lainsäädäntöä?
EnglishLadies and gentlemen, do you know why the resettlement package is not moving forward?
Hyvät kollegat, tiedättekö miksi uudelleensijoittamispaketti ei etene?
EnglishDo you know what we have achieved with Socrates, quite apart from the tangible results?
Tiedättekö, mitä olemme saavuttaneet Sokrates-ohjelmalla sisällöllisten asioiden lisäksi?
EnglishDo you know anything about Andalusia other than the bitterness of its green olives?
Tiedättekö Andalusiasta muutakin kuin sen kitkerät vihreät oliivit?
EnglishFirst: do you know the exact extent of the epidemic at the latest count?
Ensiksi: tiedättekö, miten laajalle tauti on nykyään todella levinnyt?
EnglishThere will continue to be expensive folios and books, but do you know what form they will take?
Kalliit isot kirjat säilyttävät paikkansa, mutta tiedättekö, missä muodossa?
English"How do you know that it belonged to your brother or your father?” he asked in reply.
'Mistä tiedät, että se kuului veljellesi tai isällesi?' hän kysyi.
English(PT) Madam President, Mr Bloom, do you know what the United Kingdom's problem is?
(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa jäsen Bloom, tiedättekö, mikä Yhdistyneen kuningaskunnan ongelma on?
EnglishDo you know that a Kosovar needs a visa to travel to Greece?
Tiedättekö, että kosovolainen tarvitsee viisumin voidakseen matkustaa Kreikkaan?
EnglishDo you know what happens to this money, Commissioner Schreyer?
Arvoisa komission jäsen Schreyer, tiedättekö te, mitä sille rahalle tapahtuu?
EnglishThe Bulgarians have a better grasp of politics than your group, and do you know why?
Bulgarialaiset ymmärtävät politiikkaa paremmin kuin teidän ryhmänne, ja tiedättekö miksi näin on?
EnglishDo you know what, in 1982, Jerzy Buzek used to do in the evenings?
Tiedättekö, mitä Jerzy Buzekilla oli tapana tehdä iltaisin vuonna 1982?
EnglishMr President-in-Office of the Council, do you know how Archimedes expounded his theory of the lever?
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tiedättekö, kuinka Arkhimedes esitti viputeoriansa?
EnglishAnd finally, by the end of the day I was like, Ed-uar-do, you know like this?
Ja lopulta puhuin ikään kuin "E-du-ar-do", tällä lailla.
EnglishMr President, do you know whether I will be able to table the question today?
Arvoisa puhemies, tiedättekö, voinko esittää sen tänään?
EnglishDo you know what the Roman Senate was doing during that winter of 483?
Tiedättekö, mitä Rooman senaatti teki tuona talvena vuonna 483?