Engelsk-finsk oversættelse af "doable"

EN

"doable" finsk oversættelse

EN doable
volume_up
{adjektiv}

1. hverdags

doable
That is why we want to do what is doable now in cooperation with the Council.
Siksi me haluamme tehdä nyt neuvoston kanssa yhteistyössä kaiken, mikä tehtävissä on.

Synonymer (engelsk) for "doable":

doable

Eksempelsætninger "doable" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBecause it was when that happened with this walk-and-talk idea that things became doable and sustainable and viable.
Näin tapahtui kävelykeskusteluideani kanssa ja asioista tuli mahdollisia ja toteuttamiskelpoisia.
EnglishLet the Commission be bold, but we must ensure that the financial transaction tax must be very focused and doable.
Komissio saa olla rohkea, mutta meidän on varmistettava, että rahoitustapahtumista perittävä vero on erittäin kohdennettu ja toteutettavissa.
EnglishI believe that is doable.
Uskon, että tavoite on saavutettavissa.
EnglishWe need to be very careful that what we suggest and propose is doable and we have practical results to show for it.
Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jotta se, mitä esitämme ja ehdotamme, on mahdollista suorittaa ja jotta meillä on käytännön tuloksia sen osoittamiseen.
EnglishAccording to high level expert advice, this mission is doable despite some considerable operational and security challenges.
Korkean tason asiantuntijoiden mukaan tämä operaatio on toteuttamiskelpoinen huolimatta joistakin huomattavista operatiivisista ja turvallisuushaasteista.
EnglishIt is certainly very challenging, but it has been done before and it is doable also for Greece if there is the political will and unity in the country.
Tämä on toki suuri haaste, mutta se on onnistuttu voittamaan aiemminkin ja se on voitettavissa myös Kreikassa, jos maassa on riittävästi poliittista tahtoa ja yhtenäisyyttä.
EnglishThat is economically doable and, I would argue, desirable for these developing countries and politically essential for us and for other developed countries.
Taloudellisesti tämä olisi näille kehitysmaille mahdollista, ja väittäisin, että jopa toivottavaa. Meille ja muille teollisuusmaille se olisi poliittisesti hyvin tärkeää.
EnglishMany years later, realities have changed: globalisation, together with the advancement in technology and the stronger political will, has made certain plans more doable.
Monia vuosia myöhemmin realiteetit ovat muuttuneet: globalisaatio yhdessä tekniikan kehittymisen ja vahvan poliittisen tahdon kanssa on tehnyt eräistä suunnitelmista toteuttamiskelpoisempia.