Engelsk-finsk oversættelse af "doctors"

EN

"doctors" finsk oversættelse

volume_up
doctor {substantiv}

EN doctors
volume_up
{flertal}

doctors (også: physicians)
After attempts on their lives, the doctors escaped to Ireland last September.
Murhayritysten kohteeksi jouduttuaan lääkärit pakenivat Irlantiin viime syyskuussa.
I also try to challenge myself to do things that doctors say are not possible.
Yritän myös haastaa itseni tekemään asioita, joita lääkärit pitävät mahdottomina.
Doctors will no longer be free to choose the most effective treatment.
Lääkärit eivät enää voisi vapaasti valita käyttämiään hoitomenetelmiään.
doctors
There are of course also Doctors of Architecture, Chemistry, Engineering and so on.
Tohtorit voivat olla arkkitehtejä, kemistejä, insinöörejä ja niin edelleen.
I am particularly thinking about doctors.
Mielessäni ovat erityisesti tohtorit.

Eksempelsætninger "doctors" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Lääkäreiden on oltava jatkossakin pääasiallinen lääkkeitä koskevan tiedon lähde.
EnglishThere are 270 000 junior doctors across the EU who will be affected by this.
Eri puolilla Eurooppaa on 270 000 lääkäriharjoittelijaa, joita tämä asia koskee.
EnglishI am referring in particular to doctors, professionals, teachers and researchers.
Tarkoitan erityisesti lääkäreitä, oman alansa ammattilaisia, opettajia ja tutkijoita.
EnglishThirdly, we are talking about doctors as models for others and their life-styles.
Kolmanneksi kyse on lääkäreistä muiden esikuvina ja heidän elämäntavastaan.
English(Unfortunately, we cannot talk much today about Roma patients and doctors.
(Valitettavasti emme voi puhua tänään paljoakaan romanipotilaista ja lääkäreistä.
EnglishWitch doctors' gangs are responsible for organising the murder of albinos.
Poppamiesten värväämät joukkiot ovat vastuussa albiinomurhien organisoinnista.
EnglishI should also like in particular to go into the situation of doctors in training.
Tahtoisin vielä erityisesti tarkastella harjoittelua suorittavien lääkärien tilannetta.
EnglishThis will be helpful not only to manufacturers, but to doctors and consumers too.
Tämä ei ole ainoastaan valmistajien vaan myös lääkärien ja kuluttajien etujen mukaista.
EnglishThe responsibility for this lies with animist witch doctors and the gangs they employ.
Tästä ovat vastuussa animistiset poppamiehet ja heidän palkkaamansa joukkiot.
EnglishWe need doctors, architects and people to relieve the pain of the tragedy.
Tarvitsemme lääkäreitä, arkkitehteja ja ihmisiä lievittämään murhenäytelmän tuskaa.
EnglishI should like to concentrate on two specific categories: junior doctors and fishermen.
Haluaisin keskittyä kahteen erityisryhmään: lääkäriharjoittelijoihin ja kalastajiin.
EnglishHaiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
Haiti ja sen ihmiset tarvitsevat palomiehiä, lääkäreitä, sairaaloita ja perustarvikkeita.
EnglishAnd if they do mention them to their own doctors they may be misdiagnosed.
Jos he myöntävät vaivansa lääkäreilleen, heidät voidaan diagnosoida väärin.
EnglishThese two points highlight the central role to be played by doctors and surgeons.
Nämä kaksi kohtaa korostavat lääkärien ja kirurgien keskeistä asemaa.
EnglishDoctors are needed, and there needs to be a way of transporting the wounded out of Libya.
Tarvitaan lääkäreitä ja tarvitaan tapa kuljettaa haavoittuneet pois Libyasta.
EnglishI do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi antaa lääkäriharjoittelijoiden harjoittaa lääketiedettä.
EnglishMr President, I want to talk about Amendment No 5 which deals with trainee doctors.
Arvoisa puhemies, haluan ottaa esiin tarkistuksen 5, joka koskee harjoittelevia lääkäreitä.
EnglishAll I would like to say is in protecting our doctors, we are protecting their patients.
Haluaisin sanoa vain, että kun suojelemme lääkäreitämme, suojelemme heidän potilaitaan.
EnglishThe doctors have a name for this: it is post-traumatic stress syndrome.
Lääkäreillä on tälle nimi: kyse on posttraumaattisesta stressireaktiosta.
EnglishThe citizen cannot assess the quality of doctors or tax consultants for themselves, for example.
Kansalainen ei osaa arvioida esimerkiksi lääkärien tai veroneuvojien pätevyyttä.