EN dress
volume_up
{substantiv}

dress (også: costume, garb, outfit, suit)
volume_up
puku {substantiv}
After all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.
Kukaan ei loppujen lopuksi yrittäisi pukea täysikasvuista 25-vuotiasta samaan pukuun, jota hän käytti 15-vuotiaana, vaan hänelle on ostettava uusi puku.
Such would, for example, be the case if I were to get married and hire my wedding dress in a neighbouring country, and then take it back there.
Näin olisi esimerkiksi silloin, jos olisin menossa naimisiin ja vuokraisin hääpukuni naapurivaltiossa sijaitsevasta liikkeestä, jonne puku palautettaisiin käytön jälkeen.
dress (også: form, garb, suit, wear)
volume_up
asu {substantiv}
Maybe it's not just the sparkly dress.
Ehkä se ei ole vain kiiltävä asu.
dress (også: clothing)
volume_up
vaatteet {substantiv}
dress (også: frock)
volume_up
leninki {substantiv}
dress
volume_up
mekko {substantiv}

Eksempelsætninger "dress" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt serves no purpose to discuss the way in which various Members of this House dress.
Ei ole mitään mieltä keskustella siitä, miten parlamentin jäsenet pukeutuvat.
EnglishIt stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.
Siinä säädetään, mitä sinun on syötävä, kuinka pukeuduttava ja jopa kuinka käyttää wc:tä.
EnglishAs Council representatives are here, I say to you: dress warmly for this conciliation.
Koska neuvoston edustajia on paikalla, sanon heille: valmistautukaa hankalaan neuvotteluun.
EnglishThe Scottish, my own country' s national dress involves wearing a dagger in your sock.
Oman maani kansallispukuun, skottilaisasuun, kuuluu, että toisessa sukassa pidetään tikaria.
EnglishIt is not enough to dress up the policies; they perhaps need changing.
Ei riitä, että politiikkaa naamioidaan, sitä olisi kenties muutettava.
EnglishThe desert Bedouins dress differently to people from the North.
Aavikon beduiinit eivät pukeudu samalla tavalla kuin pohjoisen ihmiset.
EnglishMadam President, I should like to know whether a dress code has been introduced here in Parliament.
Arvoisa puhemies, haluaisin tietää, onko parlamentissa otettu käyttöön pukeutumissäännöt.
EnglishMr Commissioner, The matter of terminal dress has still not been settled.
Arvoisa komission jäsen, päätemaksut eivät ole esillä.
EnglishNo strategy can dress up something that remains the same.
Millään strategialla ei voida kaunistella vallitsevia tosiasioita.
EnglishThey are not fancy dress or a fashion statement.
Symboleilla on sellainen arvo, arvoisa puhemies.
EnglishShe said, "All these people with Eastern dress, walking up and down, very repetitive, very limited."
"Kaikki nuo itämaisesti pukeutuneet kävelemässä ylös ja alas, hyvin yksitoikkoista, hyvin niukkaa."
EnglishStereotypes, dress, values, lifestyles and behaviour must be a question of personal free choice.
Jokaisen on voitava valita vapaasti olemuksensa, pukeutumisensa, arvonsa, elintapansa ja käytösmallinsa.
EnglishThey wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
Yllään kirkkaita värejä, roosaa ja sinistä, itämaisittain."
EnglishI think he is used to saying bluntly what a number of his colleagues in the Commission dress up.
Nähdäkseni hän on tottunut sanomaan suoraan sen, mitä jotkut hänen kollegoistaan komissiossa kaunistelevat.
EnglishHowever, all this is an attempt to dress up the product in order to hide its real dangers from the electorate.
Tämä on kuitenkin yritys kaunistella asiaa, jotta sen todelliset vaarat kätketään äänestäjiltä.
EnglishIf the services are informed in advance that this is part of national dress, then entry can be facilitated.
Jos yksiköille tiedotetaan etukäteen, että tämä on osa kansallispukua, sisäänpääsyä voidaan helpottaa.
EnglishMr President, you can, of course, tell that I am a sceptic because I do not dress like a scarecrow.
(EN) Arvoisa puhemies, voitte tietysti sanoa, että olen epäilijä, koska en käyttäydy kuin tuomiopäivän julistaja.
EnglishHowever, the banner has been removed and the way in which Members of this House dress is up to them, and I cannot intervene.
Banderolli on kuitenkin vedetty pois, ja kollegoiden pukeutuminen on heidän oma asiansa, johon en voi puuttua.
EnglishYou look beautiful in that dress/shirt!
Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa!
EnglishI see sustainable development as an embodiment of the task that God has set mankind to dress and keep the earth.
Nähdäkseni kestävässä kehityksessä konkretisoituu Jumalan ihmiskunnalle antama tehtävä "täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne".