Engelsk-finsk oversættelse af "engineer"

EN

"engineer" finsk oversættelse

volume_up
engineer {substantiv}

EN engineer
volume_up
{substantiv}

1. generel

engineer
volume_up
insinööri {substantiv}
- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
(EN) Arvoisa puhemies, viisi kuukautta sitten Pakistanissa siepattiin puolalainen insinööri.
I myself am an aeronautical engineer so I should not be complaining about this.
Olen itse ilmailualan insinööri, joten minun ei pitäisi valittaa tästä.
Perhaps it is because I was an engineer in my previous life.
Ehkä se johtuu siitä, että olin aikaisemmassa elämässäni insinööri.
engineer (også: technician)
volume_up
teknikko {substantiv}
A Spanish-speaking engineer is available during the following hours of operation.
Espanjankielinen teknikko on käytettävissä seuraavina aikoina.
A French-speaking engineer is available during the following hours of operation.
Ranskankielinen teknikko on käytettävissä seuraavina aikoina.
A German-speaking engineer is available during the following hours of operation.
Saksankielinen teknikko on käytettävissä seuraavina aikoina.
engineer
volume_up
konemestari {substantiv}

2. militær

engineer
volume_up
pioneeri {substantiv}

3. amerikansk engelsk

engineer (også: engine driver)

Eksempelsætninger "engineer" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTissue engineer and TED Fellow Nina Tandon is growing artificial hearts and bones.
Kudosinsinööri ja TED-jäsen Nina Tandon kasvattaa keinotekoisia sydämiä ja luita.
EnglishSo my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up.
Suuri unelmani on tulla lentokonemekaanikoksi ja lentäjäksi, kun kasvan isoksi.
EnglishWhen you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
Kilparataa rakennettaessa on pidettävä kiinni insinöörin suunnitelmasta.
EnglishBut what we're really trying to do in my lab is to engineer tissues out of them.
Mutta pääasiassa meidän tavoitteemme on luoda soluista kudosta.
EnglishI have to say that as an engineer I also found it difficult to work with.
Minun on sanottava, että insinöörinä pidin sen työstämistä vaikeana.
EnglishWas it the commercial engineer you have employed as the Chief Accountant of the Commission presently?
Vai oliko se joku sihteeri tai komissioon äskettäin palkattu pääkirjanpitäjä?
EnglishMarc is a self-employed software engineer living in Switzerland.
Marc on yrittäjänä toimiva ohjelmistoinsinööri, ja hän asuu Sveitsissä.
EnglishAs an engineer you ought actually to be aware of this.
Esittelijä Callanan, tekniikka on käytettävissä, ja insinöörinä teidän pitäisi tietää tämä.
EnglishAt all hours, technical support is available via an English-speaking engineer with an interpreter service.
Muina aikoina tekninen tukipalvelu on käytettävissä englanniksi tulkkipalvelun kautta.
EnglishThis is actually showing a piece of muscle and how we go through the structures to actually engineer the muscle.
Tässä on pala lihasta ja kuinka rakennamme rakenteet, joilla luomme lihaksen.
EnglishWe must also engineer some room for manoeuvre on the other side.
Meidän on myös jätettävä tilaa toisen puolen toimenpiteille.
EnglishAt all hours, technical support is also available via an English-speaking engineer with an interpreter service.
Muina aikoina tekninen tukipalvelu on käytettävissä englanniksi tulkkipalvelun kautta.
EnglishAt this point I declare an interest as a professional engineer.
Tässä kohtaa julkistan etunäkökohtani ammatti-insinöörinä.
EnglishI am a civil engineer by background.
Arvostan koko Marco Polo -ohjelmaa, joka on todella tarpeen ruuhkien lopettamiseksi.
EnglishAt all hours, technical support is also available via an English-speaking engineer with an interpreter service.
Tekninen tukipalvelu on lisäksi aina käytettävissä englanniksi, jolloin käytössä on tulkkipalvelu.
EnglishAs an engineer, I am all for the intellectual elite, but we should also look at other developments.
Insinöörinä annan tietenkin varauksettoman tukeni tieteen parhaimmistolle, mutta myös muuta kehitystä on seurattava.
EnglishA certain construction engineer told me once that above that splendid wooden ceiling there is fibreglass and rock wool.
Eräs rakennusinsinööri sanoi minulle kerran, että tuon kauniin puukaton takana on lasivillaa, vuorivillaa.
EnglishThis practice has even led to the prosecution of Austrian citizens for illegal exercise of the profession of engineer.
Tämä käytäntö on jopa johtanut Itävallan kansalaisten syytteeseenpanoon insinöörin ammatin laittomasta harjoittamisesta.
EnglishAnd it got me wondering: If you took all this data and put it through statistical analysis, could you reverse engineer a TEDTalk?
Joten aloin miettimään: Jos kaiken tämän datan ajaisi tilastollisen analyysin läpi, voisiko TEDTalkin ratkaista?
EnglishI am talking about the engineer who is sent from a third-country to the EU by a firm which has offices in various different locations.
Puhun insinööristä, jonka eräs kolmannessa maassa toimiva yritys, jolla on useita eri toimipaikkoja, lähettää EU:hun.