EN Establishment
volume_up
{substantiv}

Establishment
volume_up
valtionkirkko {substantiv}

Eksempelsætninger "Establishment" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is why they must all be consulted on the establishment of further guidelines.
Tästä syystä niitä kaikkia on kuultava uusien suuntaviivojen vahvistamisesta.
EnglishI did not vote, however, because of the establishment of a new control body.
En kuitenkaan äänestänyt mietinnön puolesta uuden valvontaelimen luomisen vuoksi.
EnglishEstablishment of a ‘European Army’ as part of a common foreign and security policy.
Perustetaan eurooppalainen armeija osana yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
EnglishMr President, I voted for the establishment of the European Year of Languages 2001.
Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan kielten teemavuoden 2001 perustamisen puolesta.
EnglishHowever, the same message needs to come from the Greek political establishment.
Sama viesti on kuitenkin saatava myös Kreikan poliittiselta järjestelmältä.
EnglishECB Opinion on the establishment of the Irish National Asset Management Agency
EKP:n lausunto kansallisen omaisuudenhoitoyhteisön perustamisesta Irlantiin
EnglishDirective 97/67/EC was the first step towards the establishment of such a postal market.
Direktiivi 97/67/EY oli ensimmäinen askel tällaisten postimarkkinoiden suuntaan.
EnglishAt present there are 27 700 posts in all in the European Union's establishment plan.
Euroopan unionin hallintokaaviossa on tällä hetkellä yhteensä 27 700 virkaa.
EnglishMultilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (vote)
Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi (äänestys)
EnglishI have been campaigning for the establishment of an EU Coastguard for a number of years.
Olen kampanjoinut EU:n rannikkovartioston perustamisen puolesta jo useita vuosia.
EnglishFirst, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
Suositamme ensinnäkin Irakia koskevan kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista.
EnglishThe establishment of a pan-European equity listing would also be aberrant.
Yleiseurooppalaisen listautumisen käynnistäminen olisi niin ikään järjetöntä.
EnglishThe establishment of more equitable and fairer economic relationships is needed.
On luotava tasapuolisempia ja oikeudenmukaisempia kaupallisia suhteita.
EnglishThe rapporteur links this objective to the establishment of a low emission economy.
Esittelijä yhdistää tämän tavoitteen vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavaan talouteen.
EnglishParliament calls for the establishment of European centres of reference.
Parlamentti kehottaa perustamaan viitekehyksenä toimivia eurooppalaisia keskuksia.
EnglishIt agreed to work towards the establishment of a common European asylum system.
Neuvosto sopi pyrkivänsä Euroopan unionin yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamiseen.
EnglishWe reached broad agreement on the establishment of a European Systemic Risk Board.
Saimme aikaan laajan yhteisymmärryksen Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta.
EnglishEstablishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.
Asianmukaisen kustannus-hyötysuhteen saavuttaminen edellyttää kustannusten vähentämistä.
EnglishHe may also be able to promote the re-establishment of contact between Georgia and Russia.
Hän voi myös edistää Georgian ja Venäjän välisten yhteyksien uudelleen avaamista.
EnglishThis is the time to speed up the establishment of a permanent international criminal court.
Nyt on aika vauhdittaa pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista.