Engelsk-finsk oversættelse af "falter"

EN

"falter" finsk oversættelse

FI
FI

EN falter
volume_up
{adjektiv}

falter (også: titubant)

Synonymer (engelsk) for "falter":

falter

Eksempelsætninger "falter" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishRest assured that the Commission will not falter in its commitment to this approach.
Voitte olla varmoja, että komissio noudattaa tätä lähestymistapaa määrätietoisesti.
EnglishIt is extremely important that we agree so that this process does not falter.
On hyvin tärkeää, että pääsemme yhteisymmärrykseen, jotta prosessi ei hyydy.
EnglishMadam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
(EN) Arvoisa puhemies, Turkin vauhti kohti EU:n jäsenyyttä alkaa hiipua.
EnglishLet us ensure that our resolve does not falter and thereby weaken theirs!
Älkäämme säästelkö tukeamme, jottei heidän tahtonsa heikkene!
EnglishWe must now try to move on, try not to falter and try to continue working in that direction.
Nyt on pyrittävä pääsemään eteenpäin, vältettävä epäröintiä ja jatkettava työtä tähän suuntaan.
EnglishIt goes without saying that our contribution and our determination will never falter.
Panoksemme ja ponnistuksemme annamme tietysti aina.
EnglishLikewise, nobody forced us to hesitate and falter when the so-called 'peripheral' economies come under attack.
Kukaan ei myöskään pakottanut meitä epäröimään ja empimään, kun niin sanotut "syrjäiset" talousalueet joutuvat vaikeuksiin.
EnglishWe will not allow history to falter.
EnglishIt was good that the industry did not succeed in getting Parliament and others to falter in connection with the legal basis.
Oli hyvä asia, että tupakkateollisuus ei onnistunut saamaan parlamentin ja muiden käsiä vapisemaan oikeusperustaan liittyvässä kysymyksessä.
EnglishI would urge you not to falter with regard to the non-vaccination policy pursued by the Commission since the beginning of the 1990s.
Minun on kehotettava teitä olemaan horjumatta siinä rokottamatta jättämistä koskevassa politiikassa, jota komissio on noudattanut 1990-luvun alusta.
EnglishSelf regulation, as you heard Mr Oreja in Birmingham, always needs oversight of last resort if the self-regulators should falter or even fail.
Itsesääntely - kuten herra Oreja totesi Birminghamissa - edellyttää aina viime kädessä valvontaa, jos itsesääntely horjuu tai jopa pettää.
EnglishThe EU Member States must not falter when it comes to fulfilling their commitments in the framework of the European Consensus on Development.
EU:n jäsenvaltiot eivät saa takellella täyttäessään kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen yhteydessä tekemiään sitoumuksia.
EnglishWe see what is going on in Russia, and when the aspirations of Georgia for European Union membership falter, we may face a situation that is quite dangerous for all European Union countries.
Näemme, mitä Venäjällä parhaillaan tapahtuu, ja kun Georgia alkaa epäröidä pyrkimyksissään Euroopan unionin jäseneksi, tilanne on todella vaarallinen kaikille Euroopan unionin maille.