Engelsk-finsk oversættelse af "fashion"

EN

"fashion" finsk oversættelse

volume_up
fashion {substantiv}

EN fashion
volume_up
{substantiv}

1. generel

fashion (også: fad, trend, vogue)
volume_up
muoti {substantiv}
If we were, the so called 'fashion' for populism would not be developing.
Niin kutsuttu populismin "muoti" ei kehittyisi, jos asia olisi näin.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Meillä on enemmän muoti- ja laatumerkkejä kuin koko muulla maailmalla yhteensä.
Fortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
Onneksi muoti-ihanteet ovat kuitenkin muuttumassa, ja anoreksia on vähentynyt.
fashion (også: diction, glamour, polish, style)
volume_up
tyyli {substantiv}

2. formel

fashion (også: custom, habit, spirit, wont)
volume_up
tapa {substantiv}
Political discussion must not be conducted in such a fashion.
Se ei ole oikea tapa käydä poliittista keskustelua.
It is also an old-fashioned way of settling conflicts.
Lisäksi se on vanhentunut tapa ratkaista konflikteja.
Another frustration that we run into in Europe again and again is that, whenever it is attractive to do so, it is a fashion in Cuba to put us in the same category as the US.
Toinen Euroopassa toistuvasti turhaumia aiheuttava seikka on se, että Kuubassa on tapana niputtaa meidät samaan ryhmään Yhdysvaltojen kanssa aina, kun siitä on hyötyä.

Synonymer (engelsk) for "fashion":

fashion

Eksempelsætninger "fashion" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is obviously a question of using them in a coherent and coordinated fashion.
Niitä on tietenkin vielä osattava käyttää johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.
EnglishThese infringement proceedings should be initiated in a more systematic fashion.
Olisi välttämätöntä, että kanteita pantaisiin vireille paljon järjestelmällisemmin.
EnglishWe believe that we should respond in a decisive fashion, led by the Commission.
Pidämme komission johdolla annettavaa määrätietoista vastausta tarpeellisena.
English(PT) Mr President, Parliament needs to interpret Democracy in a democratic fashion.
(PT) Arvoisa puhemies, parlamentin on tulkittava demokratiaa demokraattisesti.
EnglishFurthermore, we are prepared to help to achieve this in a democratic fashion.
Me olemme valmiita myös auttamaan, jotta se tapahtuisi demokratian puitteissa.
EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Armeija, josta on tullut tietyllä tavalla itsenäinen, on tärkeässä asemassa.
EnglishIn reality, this directive is riding the waves of fashion and easy virtue.
Tosiasiassa tämä direktiivi surffailee muodin ja helpon hyveellisyyden harjalla.
EnglishShe has embarked on her new post in the Commission in an outstanding fashion.
Hän on aloittanut työnsä hienolla tavalla uusissa tehtävissään komissiossa.
EnglishIt brings the Fifteen face-to-face with their responsibilities in a spectacular fashion.
Se panee varsin näkyvästi 15 jäsenvaltiota katsomaan tekosiaan silmästä silmään.
EnglishIn this way we could ensure that the service operated in a more equitable fashion.
Näin ollen voitaisiin taata oikeudenmukaisempi toiminta tälle hallinnolle.
EnglishI must pose the question: are we ordering our business in a correct fashion?
Minun täytyy esittää eräs kysymys: hoidammeko me asioitamme asianmukaisesti?
EnglishI hope that they will continue to participate in this integrated fashion in the future.
Toivon, että nämä jäsenet osallistuvat toimintaamme yhtä aktiivisesti myös jatkossa.
EnglishIt is true that this philosopher has behaved in a rather dubious fashion.
On totta, että tämän filosofin käyttäytyminen on ollut varsin kyseenalaista.
EnglishLet me say this: it is not often that we work together in such a collegial fashion!
Haluan sanoa, että emme useinkaan tee yhteistyötä näin kollegiaalisesti.
EnglishRight now only Havana and Pyong Yang operate in such an opaque fashion.
Nykyisin vain Kuuban ja Pohjois-Korean hallitukset toimivat näin hämäräperäisesti.
EnglishBut we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
Emme kuitenkaan usko, että yhteiskunnallisen syrjäytymisen torjuntaa voidaan jakaa osiin.
EnglishThis can only encourage it to try and resort to resolving other issues in a similar fashion.
Tämä ainoastaan rohkaisee sitä ratkaisemaan muut asiat samankaltaisella tavalla.
EnglishI can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
Voin vakuuttaa teille, että aiomme toimia avoimesti ja läpinäkyvästi.
EnglishThe Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Komission olisi hoidettava tehtävä päättäväisesti ja oikea-aikaisesti.
EnglishThey are killed for fashion, and Europe is the market for that fashion.
Niitä tapetaan muodin takia, ja Eurooppa on tällaisten muotituotteiden markkina-alue.