Engelsk-finsk oversættelse af "foremost"

EN

"foremost" finsk oversættelse

EN foremost
volume_up
{adjektiv}

foremost (også: chief, first, grand, paramount)
This is now the first and foremost cornerstone of making progress on this strategy.
Tämä on ensimmäinen ja tärkein kulmakivi, jotta tässä strategiassa edistytään.
Our foremost objective should be integration into work.
Työmaailmaan integroitumisen tulisi olla tärkein päämäärämme.
This task is the first and foremost objective for the whole European Council and future presidencies.
Tämä on koko Eurooppa-neuvoston ja sen tulevien puheenjohtajien tärkein tavoite.
foremost (også: dominant, leading, state-of-the-art, head)
Maximum transparency for all arrangements relating to the Statute - that is our foremost principle, as Mr Fabre-Aubrespy has already said.
Suurin mahdollinen avoimuus kaikissa ohjesääntöön liittyvissä järjestelyissä, tämä on ollut johtava periaatteemme.
The Treaty of Lisbon creates a new legal basis entirely devoted to tourism, which should reinforce the EU as the foremost tourist destination of the world.
Lissabonin sopimus luo uuden oikeusperustan matkailualan toimille, joilla pyritään vahvistamaan EU:n asemaa maailman johtavana matkakohteena.
foremost
Foremost among the deliverables of the summit was the decision to admit Bulgaria, Romania, India, Mongolia, Pakistan and the ASEAN Secretariat to ASEM.
Kokouksen merkittävin tulos oli päätös ottaa Bulgaria, Romania, Intia, Mongolia, Pakistan ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön (ASEAN) sihteeristö mukaan Asem-yhteistyöhön.

Synonymer (engelsk) for "foremost":

foremost

Eksempelsætninger "foremost" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Ajattelen luonnollisesti ensisijaisesti, mutta en pelkästään, Sherry Rehmania.
EnglishIt is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
Se on ennen kaikkea murhenäytelmä kaikille ihmisille, joita se on koskettanut.
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Niihin kuuluu ennen kaikkea seksimatkailu, jonka syyt ovat enimmäkseen Euroopassa.
EnglishFunding comes first and foremost, and Agenda 2000 is currently under discussion.
Ensinnäkin taloudelliset varat, - ja tällä hetkellä keskustellaan Agenda 2000: sta.
EnglishFirst and foremost, we need to know what the Court of Justice requires from us.
Ennen kaikkea meidän on saatava tietää, mitä yhteisöjen tuomioistuin meiltä vaatii.
EnglishA foreigner to be expelled is first and foremost a security and public order issue.
Karkotettava ulkomaalainen on ensisijaisesti turvallisuus- ja järjestyskysymys.
EnglishThis is first and foremost a question of the social model we are aiming for.
Kyse on ennen kaikkea siitä, millaista sosiaalista mallia pidämme tavoitteenamme.
EnglishYour programme speaks much of consumers, but we are citizens first and foremost.
Ohjelmassanne puhutaan paljon kuluttajista, mutta ensi kädessä me olemme kansalaisia.
EnglishFirst and foremost, allotments contribute to improving the environment in cities.
Siirtolapuutarhojen avulla tehdään ensinnäkin kaupungeista ympäristöystävällisempiä.
EnglishThe European Union is, first and foremost, an advocate of respect for human rights.
Euroopan unioni on ennen kaikkea ihmisoikeuksien noudattamisen puolestapuhuja.
EnglishOf course we do, but this is first and foremost a political responsibility.
Tietenkin tarvitsemme niitä, mutta se on ennen kaikkea poliittinen vastuukysymys.
EnglishThat means first and foremost great emphasis on the coherence of trade and aid.
Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kaupan ja avun välisen johdonmukaisuuden painottamista.
EnglishFirst and foremost, this strategy is the first step in a two-stage approach.
Ensinnäkin tämä strategia on kaksivaiheisen lähestymistavan ensimmäinen vaihe.
EnglishFirst and foremost, it was to reaffirm our commitment to multilateralism and the UN.
Ensinnäkin sillä oli tarkoitus vahvistaa sitoutumisemme monenvälisyyteen ja YK:hon.
EnglishThese freedoms concern, as they must, the citizens of the Union first and foremost.
Nämä vapaudet koskevat ja niiden pitääkin koskea ensisijaisesti unionin kansalaisia.
EnglishThis is why I believe that we have a duty, first and foremost, to support them.
Tästä syystä uskon, että meillä on ennen kaikkea velvollisuus tukea heitä.
EnglishLIFE must be first and foremost an instrument of funding for the environment.
Lifen tapauksessa kysymys on ennen kaikkea ympäristöalan rahoitusvälineestä.
EnglishFinancial aid seems to be directed first and foremost towards the coal and oil sectors.
Ensinnäkin rahoitustuki näyttää suosivan erityisesti hiili- ja öljyteollisuutta.
EnglishMr President, forestry policy ought first and foremost to be a national matter.
Herra puhemies! Metsäpolitiikan tulee ensi kädessä olla kansallinen asia.
EnglishAnd we must not forget that Europol is first and foremost a police structure.
Ei pidä unohtaa, että Europol tarkoittaa ennen kaikkea poliisien välistä yhteistyötä.